Skip to content

Udarda

Reference –
B.R. 55, Y.R. Uttaraardha S`heetapittodardakot`ha Chikitsaa, N.R. S`heetapitta

Introduction:
This is a S`hotha in the shape of conch shell. There is Kan`d`ooTodaChhardiJvaraVidaaha. This is called as Udarda. Its another name is S`heetapitta.
Udarda is Kaphaja and it is caused due to cold stuffs. (S`his`hiraja Vikaara)
S`heetapitta is Vaata dominant and Udarda is Kapha dominant.

Udarda Chikitsaa

S`hodhana

 • Abhyanga Kat`u Taila
 • Seka Ushn`odaka
 • Vamana Pat`olaadi Kvaatha

S`hamana

 • Triphalaadi Yoga
 • Navakaarshika Kashaaya
 • Amritaadi Kvaatha (Visarpa Adhikaara)

Similar Chikitsaa to Krimi, Dadru Chikitsaa and Kusht`ha after S`hodhana

Pathyaapathyaa

Pathya –

 • Dhaanya- S`haalee
 • S`haaka- S`higruphala, S`haalincha, Kaaravellaka, Upodikaa, Vetaagra
 • S`himbee-Mudga, Kulattha
 • Dugdha- Ghrita
 • Drava- Usn`a Jala
 • Phala-Daad`ima, Karkat`ee
 • Kritaanna– Kaphapittahara Padaartha
 • Other-Vamana, Virechana, Madhu, Raktamokshan`a

Apathya-

 • Rasa-Amla, madhura
 • Gun`a/ karma-Guru
 • Maamsa-Matsya, Aanoopa Maamsa
 • Dugdha- Dugdha Vikaara, Kilaat`a
 • Kritaanna-Ikshu Vikaara
 • Other– Gud`a, Snaana, Aatapasevana, Phaan`ita

Search Anveshaka
Search Dravya, Kalpa, Aahaara, Vihaara, Chikitsaa Karma for

 • Indicated In Vyaadhi Udarda, Krimi, Kusht`ha, Dadru
 • Chikitsaa Karma Vamana

Last updated on February 22nd, 2021 at 06:02 am

Ayurveda fraternity is requested to communicate feedbacks/inputs on content related to Ayurveda to the Ministry (webmanager-ayush@gov.in) for necessary amendments.

Font Resize
English