Skip to content

Pleehaa-Yakrit Roga Chikitsaa

Reference:
B.R., N.R. Udara, Pleeha Yakrit Roga

Saamaanya Chikitsaa

 • Snehana
 • Svedana
 • Dadhi Sevana
 • Raktamokshan`a:
 • Pleehaa Vriddhi: Siraa (Vein) from Vaama Baahumadhye (Left Elbow Joint)
 • Yakrit Vriddhi: Siraa (Vein) from Dakshin`a Baahumadhye (Right Elbow Joint)
 • Kshaara Karma:- Siraa (Vein) from Vaama Angusht`ha (Left Wrist Joint)

Pathyaapathya: Same as Udara

Pathya –

 • Rasa-Kat`u, Amla, Lavan`a
 • Gun`a-Laghu, Deepaneeya
 • Dhaanya-Yava,Shasht`ika S`haalee, Godhooma, Neevaara, Rakta S`haalee
 • S`haaka-Pat`ola, Punarnavaa, Kaaravellaka, S`higru Phala, Hareetakee, Aardraka, Saindhava, Taamboola, Yavakshaara, Las`hoona, Nis`hottara,Elaa, Braahmee,Vaastuka, S`harapunkhaa, Man`d`ookaparn`ee, Kaalas`haaka.
 • S`himbee- Mudga, Maasha, Kulattha
 • Dugdha-GoDugdha, Ajaa Dugdha,Usht`ra Dugdha, Maahisha Dugdha
 • Drava- Go Mootra, Ajaa Mootra,Usht`ra Mootra, Maahisha Mootra, Madhu, Madhura Takra, Eran`d`a Taila, Seedhu, Suraa, Aasava, Arisht`a, Madhookajanita Madya
 • Phala-Badara, Draakshaa, Mridveekaa, Ikshu, Kola
 • Kritaanna-JaangalaMaamsarasayukta Peyaa, Amla and Lavan`a Rasyukta Yoosha,Maamsa Rasa, Panchamoolasiddha Aahaara

Apathya-

 • Rasa-Lavan`a, Amla
 • Veerya- S`heeta
 • Gun`a/Karma-Guru, Abhishyandee, Vidaahee,Ushn`a, Rooksha, Atisnigdha, Pichchhila, Kshaara
 • S`hooka- Dvidala Dhaanya, Tila
 • S`haaka- S`haaka, Gud`a and Taila Yukta S`haaka
 • Maamsa-Aanoopa Maamsa
 • Dugdha-Dugdha, Dahi(In Prabhoota Matraa)
 • Drava-Jalapaana, Mahendra Parvatajanya Saritaa Jala
 • Other-Paisht`ika Bhakshya, Lavan`a, Divaasvaapa, Vyaayaama, Sneha, Dhoomapaana, Siraavyadha, Vamana, Maargakraman`a.

Search Anveshaka
SearchDravya, Kalpa, Aahaara, Vihaara, Chikitsaa Karma For

 • Indicated in Vyaadhi Pleeha Roga
 • Arha Vyaadhi Pleeha Roga

Last updated on February 18th, 2021 at 11:43 am

Ayurveda fraternity is requested to communicate feedbacks/inputs on content related to Ayurveda to the Ministry (webmanager-ayush@gov.in) for necessary amendments.

Font Resize
English