Skip to content

Visoochikaa Chikitsaa

Reference:
S.U.56, A.H.Su.8, N.R.Visoochikaa

Introduction:
Owing to consumption of enormous amount of food, all three Dosha get aggravated. These aggravated Dosha mingle with undigested food, which remains in stomach in un- assimilated form.

This further leads to manifest typical pricking pain (like pricking by needle). So this complete clinical manifestation is called as Visoochikaa.(A.H.Su.8/7-8)

Severe reduction of digestive power is the principle component in Visoochikaa. So while treating Visoochikaa one should always focus on enhancement of Agni (Digestive power).

Avasthika Chikitsaa
Aggravated state of Visoochikaa It is advisable to perform Agnikarma at Paarshn`ee (Calcaneus region).

Patient should remain fasting for a day, followed by regular treatment protocol like in Virechana (Samsarjana Krama)

In Saadhya Visoochikaa, Paarshn`ee Daaha (i.e. Agnikarma at Calcaneus region) helps to arrest extensive diarrhea.

Aamavasthika Chikitsaa

Saampaachana – In Visoochikaa, Agnimandya is underline cause.
In Aamaavasthaa, Aama Paachana should be done.
Vamana — Aamaas`haya sthita Aamaanna Teekshn`a Vamana (with Madana Phalaadi Dravya )

Pakvaavasthaa

  • Treatment as per specific state.
  • Various modes of Langhana (fasting etc.) should be done.
  • Virechana should be done with prior Svedana (sudation).
  • S`hodhana (Vamana and Virechana) in Visoochikaa pacifies complications like MoorchchhaaAtisaara etc.
  • Visht`ambhaavasthaa in Visoochikaa Nirooha Basti (S.U.56/12).
  • Pathyakaaraka Aahaara should be given after appropriate evacuation of Dosha and adequate Langhana (fasting).(S.U.56/19)

Pathya:

Rasa-Kat`u, Tikta
Gun`a- Laghu
Dhaanya- Lohita S`haalee, Yava
S`haaka- S`haalicha, Vetraagra, Vaastuka, Moolaka, Rasona, S`higru Phala, Pat`ola, Vaartaaka, Kamala, Kaaravellaka, Kant`akaaree Phala, Aardraka, Prasaaran`ee, Chukra, Parpat`a, Methikaa, Dhaanyaka
Maamsa- Hareen`a, Mayoora, S`has`ha, Laavaa, Kshudra Matsya
Dugdha-Dadhi, Takra, Navaneeta, Ghrita
Drava- Kaanjika, Sarshapa Taila, Suraa
Phala-Kushmaand`a, Kadalee, Aamalakee, Daad`ima, Amlavetas, Nimbu, Maatulunga
Kritaanna- Laajaa Mand`a, Vilepee, Mudga Rasa
Other Hingu, Lavan`a, Ajamodaa, Maricha, Jeeraka, Tambula, S`hunt`hee, Madhu

Apathya:

Gun`a- Guru
S`haaka- Kamala Kanda, Upodikaa, Kanda, Us`heera
S`himbee- Dvidala Dhaanya
Maamsa-Matsya
Dugdha- Dugdha, Kurchikaa, Kilaat`a, Moraat`a,
Drava- Viruddha Asaatmya Peya, As`huddha Jala
Phala- Jamboo, Apakva Taalaphala, Priyaala
Kritaanna- Paanaka
Other-Atyadhika Jala Sevana, Visht`ambhakara Aahaara, Sneha Padaartha, Virechana, Mala Mootra Avarodha, Adhyas`hana, Jaagaran`a, Raktasraava

Search Anveshaka:
Search Dravya, Kalpa, AahaaraChikitsaa Karma For

Indicated in Vyaadhi Visoochikaa
Rasa Tikta, Kat`u
Gun`a Laghu

Last updated on February 22nd, 2021 at 10:01 am

Ayurveda fraternity is requested to communicate feedbacks/inputs on content related to Ayurveda to the Ministry (webmanager-ayush@gov.in) for necessary amendments.

Font Resize
English