Skip to content

Jalaukaavachaaran`a

Chikitsaa KarmaJalaukaavachaaran`a
Specific ClassificationRaktamokshan`a
Instruments usedJalaukaa
KarmaS`hoolapras`hamana
Arha Vyaadhi PrakaaraRaktapradoshaja Vikaara
Arha VyaadhiArs`ha
Ars`ha –) Avasthaa –) Snigdha Rooksha S`heeta Ushn`a Anupas`haya
Ars`ha –) Avasthaa –) Uchchhrita Kat`hina
Baala Roga –) Gudakut`t`a –) Raaga + Kan`d`oo
Granthi –) Pittaja Granthi
Guhya Roga –) Upadams`ha
Guhya Roga –) Upadams`ha –) Avasthaa –) Alpadosha
Guhya Roga –) Upadams`ha –) Avasthaa –) Anavagaad`ha
Guhya Roga –) Upadams`ha –) Pittaja Upadams`ha
Guhya Roga –) Upadams`ha –) Raktaja Upadams`ha
Gulma
Gulma –) Gulma Prakaara –) Raktaja Gulma –) S`hoola + Unnata + Aspanda + Daaha + Paaka + Rujaa
Karn`a Roga –) Karn`apaaligata Roga –) Utpaata
Kshudra Roga –) Ajagallikaa
Kshudra Roga –) Ajagallikaa –) Apakva Ajagallikaa
Kshudra Roga –) Arumshikaa
Kshudra Roga –) Vidaarikaa –) Apakva Vidaarikaa
Kusht`ha
Kusht`ha –) Doshabhedena –) Kaphaja
Kusht`ha –) Kshudra
Masoorikaa –) Avasthaa –) Vran`a
Mukha Roga –) Galagata Roga
Mukha Roga –) Osht`hagata Roga –) Abhighaataja
Mukha Roga –) Osht`hagata Roga –) Osht`hakopa –) Abhighaataja
Mukha Roga –) Osht`hagata Roga –) Osht`hakopa –) Pittaja
Mukha Roga –) Osht`hagata Roga –) Osht`hakopa –) Raktaja
Mukha Roga –) Osht`hagata Roga –) Pittaja
Netra Roga
Netra Roga –) Avasthaa –) Raktaja Abhishyanda + S`hoola
Netra Roga –) Drisht`igata –) Kaacha Roga
Netra Roga –) Krishn`agata –) S`hukra Netra Roga –) Savran`a S`hukra
Netra Roga –) Vartmagata –) Kukoon`aka
Raajayakshmaa –) Avasthaa –) Paars`hva S`hoola
Raajayakshmaa –) Avasthaa –) S`hirahs`hoola
S`hiroroga –) Kapaalagata S`hiroroga –) Arumshikaa
S`hooka Roga –) Alajee
S`hooka Roga –) Asht`hilikaa
S`hooka Roga –) Pushkarika
S`hooka Roga –) Sammood`hapid`akaa
Vaatarakta
Vaatarakta –) Avasthaa –) Rujaa + Raaga + Daaha + Toda
Vidradhi
Vidradhi –) Pittaja Vidradhi
Vidradhi –) Raktaja Vidradhi
Visarpa –) Kaphavataja (Granthi Visarpa)
Visha Roga
Vran`a –) Avasthaa –) Rujaa
Vran`a –) Avasthaa –) Vishaja Vran`a
Vran`as`hotha –) Avasthaa –) Kat`hina
Vran`as`hotha –) Avasthaa –) Rujaa
Vran`as`hotha –) Avasthaa –) Vivarn`a
Vran`as`hotha –) Vishaja
Vriddhi –) Raktaja
Arha AvasthaaSukumaara
Anarha VyaadhiPrameha Pid`akaa –) Avasthaa –) Adhahkaaye Pid`akaa
Samyak Yoga Lakshan`aRaaga S`hamana
S`hoola Vyuparama
Atiyoga Lakshan`aAakshepaka
Aandhya
Adhimantha
Ati Raktasraava
Daaha
Dhaatukshaya
Ekaanga Vikaara
Hikkaa
Kaasa
Paan`d`u
S`hvaasa
Timira
Trishn`aa
Heenayoga Lakshan`aAtyalpa Raktasraava
Daaha
Kan`d`oo
Na Raktasraava
Paaka
Raaga
S`hoola
S`hotha
Effect on DhaatuRakta Dusht`ee (Pittaja) Nas`haka
Rakta Dusht`ighna
Rakta S`hodhaka
More InformationJalaukaavachaaran`a.htm

Last updated on April 22nd, 2021 at 07:00 am

Ayurveda fraternity is requested to communicate feedbacks/inputs on content related to Ayurveda to the Ministry (webmanager-ayush@gov.in) for necessary amendments.

Font Resize
English