Skip to content

Vamana

Chikitsaa KarmaVamana
Specific ClassificationVamana
Visha Upakrama
Vran`a Upakrama
Instruments usedMaapana Yantra
Paatra
Pratigraha
Vastra
Gun`aSookshma
Teekshn`a
Ushn`a
Vikaasee
Vyavaayee
KarmaMukha Durgandhihara
S`hodhana
Stanya S`hodhana
Vaamaka
Arha Vyaadhi PrakaaraKaphaja Vyaadhi
Santarpan`ajanya Vyaadhi
Arha VyaadhiAalasya
Aamadosha
Aanaaha –) Aamaja Aanaaha
Agnimaandya
Ajeern`a
Ajeern`a –) Aamaajeern`a
Ajeern`a –) Vidagdhaajeern`a
Ajeern`a –) Viruddhaajeern`a
Alasaka
Amlapitta
Amlapitta –) Kaphapittaja
Amlapitta –) Oordhvaga
Angagaurava
Apachee
Apachee –) Dusht`a Apachee
Apasmaara
Apasmaara –) Kaphaja
Arbuda
Arbuda –) Kaphaja
Arochaka
Arochaka –) Kaphaja
Arochaka –) Pittaja
Arochaka –) Sannipaatika
Arochaka –) Vaataja
Ars`ha
Ars`ha –) Vaataja Ars`ha
As`hmaree –) Avasthaa –) Poorvaroopa
Atatvaabhinives`ha
Atisaara
Atisaara –) Aamaatisaara –) Atidrava + Prabhoota Malapravritti
Atisaara –) Aamaatisaara –) S`hoola + Aadhmaana
Atisaara –) Avasthaa –) S`hoola + Aanaaha + Praseka
Baala Roga –) Dantodbhedaja Baala Roga
Baala Roga –) Ksheeraalasaka
Balahaani
Bhagandara –) Avasthaa –) Apakva Pid`akaa
Chhardi
Chhardi –) Avasthaa –) Bahudosha
Chhardi –) Kaphaja Chhardi
Chhardi –) Pittaja
Chhardi –) Pittaja –) Vriddha + Kaphasthaanagata Pitta
Daaha
Daaha –) Sthaanabhedena –) Hrid Daaha
Dhaatupradoshaja Vyaadhi –) Maamsapradoshaja Vyaadhi
Dhaatupradoshaja Vyaadhi –) Majjaapradoshaja Vyaadhi
Dhaatupradoshaja Vyaadhi –) Medapradoshaja Vyaadhi
Dhaatupradoshaja Vyaadhi –) S`hukrapradoshaja Vyaadhi
Dhamaneepratichaya
Gan`d`amaalaa
Grahan`ee –) Avasthaa –) Saama Grahan`ee
Grahan`ee –) Kaphaja
Grahan`ee –) Pittaja
Grahan`ee –) Saannipaatika
Granthi
Guhya Roga –) Upadams`ha
Gulma
Gulma –) Gulma Prakaara –) Kaphaja Gulma
Gulma –) Gulma Prakaara –) Kaphaja Gulma –) Mandaagni + Manda Vedanaa + Guru Stimita Kosht`ha + Utkles`ha + Aruchi
Gulma –) Gulma Prakaara –) Vaataja Gulma –) Kapha Vriddhi+Agnimaandya+Aruchi+Hrillaasa+Gaurava+Tandraa
Hikkaa
Hridroga
Hridroga –) Avasthaa –) Hridaya Daaha
Hridroga –) Avasthaa –) Hridayopalepa
Hridroga –) Avasthaa –) Hridgraha
Hridroga –) Kaphaja Hridroga
Hridroga –) Pittaja Hridroga
Hridroga –) Vaataja Hridroga
Hrillaasa
Jvara
Jvara –) Avasthaa –) Aamaas`hayastha Dosha
Jvara –) Avasthaa –) Apras`haanta Jvara
Jvara –) Avasthaa –) Bahudosha
Jvara –) Avasthaa –) Daaha
Jvara –) Avasthaa –) Jvaraagama
Jvara –) Avasthaa –) Nava Jvara
Jvara –) Avasthaa –) Nava Jvara –) Kaphapraadhaanya + Utklisht`a + Aamas`hayastha Dosha
Jvara –) Avasthaa –) Niraama Jvara
Jvara –) Avasthaa –) Saama Jvara –) Kaphapradhaana Dosha + Utklisht`a Dosha + Hrillasa + Praseka + Annadvesha + Kaasa + Visoochikaa
Jvara –) Avasthaa –) Saama Jvara + Samutklisht`a Dosha + Chala Kapha + Dosha Vriddhi Hrillaasa + Praseka + Annadvesha + Kaasa + Visoochikaa
Jvara –) Avasthaa –) Trishn`aa
Jvara –) Avasthaa –) Utklisht`a Dosha
Jvara –) Dhaatugata Jvara –) Rasagata
Jvara –) Dosha Bheda – Jvara –) Kaphaja Jvara
Jvara –) Dosha Bheda – Jvara –) Kaphaja Jvara –) Poorva Roopaavasthaa
Jvara –) Dosha Bheda – Jvara –) Kaphavaataja
Jvara –) Dosha Bheda – Jvara –) Pittaja Jvara
Jvara –) Dosha Bheda – Jvara –) Pittaja Jvara –) Daaha
Jvara –) Dosha Bheda – Jvara –) Pittaja Jvara –) Trishn`aa
Jvara –) Dosha Bheda – Jvara –) Pittakaphaja
Jvara –) Dosha Bheda – Jvara –) Vaatapittaja
Jvara –) Vishama
Jvara –) Vishama –) Kaphapradhaana
Kaasa
Kaasa –) Kaphaja Kaasa
Kaasa –) Kaphaja Kaasa –) Balavaan Rugn`a
Kaasa –) Pittaja Kaasa –) Sakapha Kaasa
Kan`d`oo
Kapha Roga
Karn`a Roga
Karn`a Roga –) Avasthaa –) Kleda
Karn`a Roga –) Karn`a Vidradhi
Karn`a Roga –) Karn`abaadhirya
Karn`a Roga –) Karn`abaadhirya –) Kaphaanubandha
Karn`a Roga –) Karn`akan`d`oo
Karn`a Roga –) Karn`anaada –) Kaphaanubandha
Karn`a Roga –) Karn`as`hopha
Karn`a Roga –) Krimikarn`aka
Karn`a Roga –) Krimikarn`aka –) Karn`a Daurgandhya
Klaibya
Krimi Roga
Krimi Roga –) Kaphaja
Kshudra Roga
Kshudra Roga –) Kot`ha
Kshudra Roga –) Mukhadooshikaa
Kshudra Roga –) Padminikan`t`aka
Kshudra Roga –) Vidaarikaa
Kusht`ha
Kusht`ha –) Avasthaa –) Oordhvajatrigata
Kusht`ha –) Avasthaa –) Poorva Roopa
Kusht`ha –) Doshabhedena –) Kaphaja
Maanasa Roga
Mada
Madaatyaya
Madaatyaya –) Kaphaja
Madaatyaya –) Paanaajeern`a
Madaatyaya –) Pittaja
Madaatyaya –) Pittaja –) Daaha + Trishn`aa + Bahudosha
Mahaadoshaja Vikaara –) Ajeern`aas`hanaja
Mahaadoshaja Vikaara –) Divaa Svaapaja
Malaadhikya
Masoorikaa
Medoroga
Moha
Moorchchhaa
Mootra Roga –) Mootrakrichchhra
Mootra Roga –) Mootrakrichchhra –) Kaphaja
Mukha Roga –) Avasthaa –) Mukhamaadhurya
Mukha Roga –) Avasthaa –) Mukhasraava
Mukha Roga –) Dantamoolagata Roga –) Dantanaad`ee
Mukha Roga –) Dantamoolagata Roga –) Upakus`ha
Mukha Roga –) Galagata Roga –) Galagan`d`a
Mukha Roga –) Galagata Roga –) Galagan`d`a –) Kaphaja
Mukha Roga –) Galagata Roga –) Galagraha
Mukha Roga –) Jihvaagata Roga –) Adhijihvaa
Mukha Roga –) Kan`t`hagata Roga
Mukha Roga –) Kan`t`hagata Roga –) Avasthaa –) Kan`t`hopalepa
Mukha Roga –) Kan`t`hagata Roga –) Rohin`ee
Mukha Roga –) Sarvagata –) Mukhapaaka
Mukha Roga –) Sarvagata –) Mukhapaaka –) Kaphaja
Mukha Roga –) Sarvagata –) Mukhapaaka –) Pittaja
Mukha Roga –) Sarvagata –) Pootyaasyataa
Mukha Roga –) Taalugata Roga –) Galas`hun`d`ikaa
Mukha Vairasya
Naasaa Roga –) Peenasa
Naasaa Roga –) Peenasa –) Kaphaja Peenasa
Naasaa Roga –) Pootinasya
Naasaa Roga –) Pooyas`hon`ita
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Avasthaa –) Nava
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Avasthaa –) Pakva
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Avasthaa –) Pakva Ghana Pratis`hyaaya
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Avasthaa –) Tarun`a Rugn`a + Bahudrava + Vataa Kaphaopasrisht`a
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Kaphaja Pratis`hyaaya
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Kaphaja Pratis`hyaaya –) Utklisht`a Kapha
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Kaphaja Pratis`hyaaya –) Vyaahata Vega
Netra Roga
Netra Roga –) Avasthaa –) Kukoon`aka + Annaada Avasthaa
Netra Roga –) Avasthaa –) Kukoon`aka + Ksheeraannaada Avasthaa
Netra Roga –) Avasthaa –) Kukoon`aka + Ksheerapa Avasthaa
Netra Roga –) Drisht`igata –) Timira
Netra Roga –) Vartmagata –) Arbuda
Netra Roga –) Vartmagata –) Kaphotklisht`a
Netra Roga –) Vartmagata –) Kukoon`aka
Netra Roga –) Vartmagata –) Kumbheekaa
Netra Roga –) Vartmagata –) Pakshmas`haata
Netra Roga –) Vartmagata –) Pilla
Netra Roga –) Vartmagata –) S`hushkaars`ha
Netra Roga –) Vartmagata –) Vartmaars`ha
Nidraadhikya
Paan`d`u
Paan`d`u –) Avasthaa –) Snigdha Kaaya
Paan`d`u –) Kaphaja
Pleehaa Roga
Prameelaka
Prameha
Prameha –) Avasthaa –) Balavaana Dosha
Prameha –) Avasthaa –) Sthoola + Balavaana Rugn`a
Prameha –) Kaphaja
Prameha Pid`akaa
Praseka
Raajayakshmaa
Raajayakshmaa –) Avasthaa –) Bahudosha
Raajayakshmaa –) Kaphaja
Raktapitta
Raktapitta –) Adhoga Raktapitta
Raktapitta –) Adhoga Raktapitta –) Aksheen`a Bala Maamsa + Kaale Sams`hodhanaarha + Nirupadrava
Raktapitta –) Adhoga Raktapitta –) Santarpan`ottha + Balavaana Rugn`a + Bahudosha
S`heetapitta
S`hiroroga –) Ardhaavabhedaka
S`hiroroga –) Kapaalagata S`hiroroga –) Arumshikaa
S`hiroroga –) Kaphaja S`hiroroga
S`hiroroga –) Sooryaavarta S`hiroroga
S`hleepada
S`hoola –) Kaphaja S`hoola
S`hosha
S`hotha
S`hotha –) Kaphaja
S`hvaasa
S`hvaasa –) Avasthaa –) Balavaan Rugn`a
S`hvaasa –) Avasthaa –) Kaasa + Svarabhanga
S`hvaasa –) Avasthaa –) Kaphaanubandha
S`hvaasa –) Pratamaka
S`hvaasa –) Tamaka
S`hveta Mootra
S`hveta Nakha
S`hveta Varchas
S`hvetaavabhaasataa
Santarpan`ajanya Vyadhi
Sanyaasa
Sanyaasa –) Utthita Labdhasamdnya
Staimitya
Sthaulya
Stree Roga –) Stana Roga
Stree Roga –) Stanya Dusht`i
Stree Roga –) Stanya Dusht`i –) Kaphaja
Svarabheda
Svarabheda –) Kaphaja
Svarakshaya
Tandraa
Tripti
Trishn`aa (Pipaasaa)
Trishn`aa (Pipaasaa) –) Aamaja
Trishn`aa (Pipaasaa) –) Avasthaa –) Gurvaadi Aana Sevanaja
Trishn`aa (Pipaasaa) –) Avasthaa –) Trishn`aabhivriddha + Poorn`a Udara
Trishn`aa (Pipaasaa) –) Kaphaja
Trishn`aa (Pipaasaa) –) Kshayaja
Trishn`aa (Pipaasaa) –) Saannipaatika
Udaavarta –) Chhardi Nirodhaja
Udara
Udarda
Unmaada
Vaatarakta
Vaatarakta –) Kaphaadhika Vaatarakta
Vaatarakta –) Kaphaadhika Vaatarakta –) Vamanaarha
Vaatavyaadhi
Vaatavyaadhi –) Aamaas`hayagata Vaata
Vaatavyaadhi –) Manyaagata Vaata
Vaatavyaadhi –) Manyaastambha
Vaatavyaadhi –) Trikgata Vaata
Vegaavarodhajanya Vyaadhi –) Chhardivegaavarodhajanya Vyaadhi
Vidradhi
Vidradhi –) Kaphaja Vidradhi
Viruddhaannajanya Vyaadhi
Visarpa
Visarpa –) Avasthaa –) Kaphasthaanagata Saama Dosha
Visarpa –) Avasthaa –) Kosht`hagata Dosha
Visarpa –) Kaphavataja (Granthi Visarpa)
Visarpa –) Pittakaphaja (Kardama Visarpa)
Visha Roga
Visha Roga –) Avasthaa –) Aamaas`hayagata Visha
Visha Roga –) Avasthaa –) Nasht`a Samdnya + Vivrita Netra + Bhagna Greeva
Visha Roga –) Avasthaa –) Pakvaas`hayagata Visha
Visha Roga –) Avasthaa –) Sadya Visha Peeta
Visha Roga –) Digdha Viddha
Visha Roga –) Dooshee Visha
Visha Roga –) Dooshee Visha –) Raktagata Dooshee Visha
Visha Roga –) Gara Visha
Visha Roga –) Jangama Visha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Aamaas`hayagata Visha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Avasthaa –) Hrid Vidaaha + Praseka
Visha Roga –) Jangama Visha –) Keet`a Visha –) Avasthaa: S`hotha + Daaha + Toda + Jvara
Visha Roga –) Jangama Visha –) Keet`a Visha –) Kaphaadhika
Visha Roga –) Jangama Visha –) Lootaa Visha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Lootaa Visha –) Avasthaa: Vran`a
Visha Roga –) Jangama Visha –) Lootaa Visha –) Dams`ha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Mooshika Visha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Mooshika Visha –) Arun`a Mooshika
Visha Roga –) Jangama Visha –) Mooshika Visha –) Chikvira Mooshika
Visha Roga –) Jangama Visha –) Mooshika Visha –) Hamsira Mooshika
Visha Roga –) Jangama Visha –) Mooshika Visha –) Kapila Mooshika
Visha Roga –) Jangama Visha –) Mooshika Visha –) Kapota Mooshika
Visha Roga –) Jangama Visha –) Mooshika Visha –) Mahaakrishn`a Mooshika
Visha Roga –) Jangama Visha –) Mooshika Visha –) S`hveta Mooshika
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha –) Darveekara Sarpa Visha (Chaturtha Vega)
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha –) Darveekara Sarpa Visha (Dviteeya Vega)
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha –) Darveekara Sarpa Visha (Panchama Vega)
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha –) Darvikara Sarpa Visha (Shasht`ha Vega)
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha –) Man`d`alina Sarpa Visha (Dviteeya Vega)
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha –) Man`d`alina Sarpa Visha (Triteeya Vega)
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha –) Man`d`alina Sarpa Visha: Pravritta Gaurava + Utkles`ha + Hrillaasa
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha –) Raajimat Sarpa Visha ( Dviteeya Vega)
Visha Roga –) Jangama Visha –) Vris`hchika Visha –) Teekshn`avisha (Mahaavisha) Vris`hchika
Visha Roga –) Kaphaja Visha Roga
Visha Roga –) Kaphaja Visha Roga –) S`heeta Prasekaarta
Visha Roga –) Sthaavara Visha
Visha Roga –) Sthaavara Visha –) Aamaas`hayagata Visha
Visha Roga –) Sthaavara Visha –) Sthaavara Visha – Dviteeya Vega
Visha Roga –) Sthaavara Visha –) Sthaavara Visha – Triteeya Vega
Visha Roga –) Sthaavara Visha –) Sthaavara Visha :- Chaturtha Vega
Visha Roga –) Sthaavara Visha –) Sthaavara Visha :- Panchama Vega
Visha Roga –) Sthaavara Visha –) Sthaavara Visha :- Prathama Vega
Visha Roga –) Sthaavara Visha –) Visha Upadrava
Visha Roga –) Vaataja Visha Roga
Visha Roga –) Visha Prayoga
Visha Roga –) Visha Prayoga –) Vishadooshita Paana
Visha Roga –) Visha Roga :- Dviteeya Vega
Visha Roga –) Visha Roga :- Prathama Vega
Visoochikaa
Visoochikaa –) Apakva Avasthaa
Vran`a –) Aagantuja (Sadyo) Vran`a
Vran`a –) Aagantuja (Sadyo) Vran`a –) Avasthaa –) Samrambha
Vran`a –) Aagantuja (Sadyo) Vran`a –) Bhinna Aagantuja Vran`a –) Aamaas`hayagata Rakta
Vran`a –) Aagantuja (Sadyo) Vran`a –) Ghrisht`a Aagantuja Vran`a
Vran`a –) Aagantuja (Sadyo) Vran`a –) Vidalita Aagantuja Vran`a
Vran`a –) Avasthaa –) Aamaas`hayagata Vran`a
Vran`a –) Avasthaa –) Utsanna Maamsa
Vran`a –) Avayava Bheda –) Oordhvanaabhi Vran`a
Vran`a –) Dusht`a Vran`a
Vran`a –) Dusht`a Vran`a –) Kaphaja Dusht`a Vran`a
Vran`a –) Kaphaja Vran`a
Vran`as`hotha
Vyaapad –) Sneha Vyaapad
Vyaapad –) Sneha Vyaapad –) Ajeern`a + Trishn`aa
Vyaapad –) Vamana Ayoga
Vyaapad –) Vamana-Virechana Vyaapad –) Hridaya Graha
Vyaapad –) Vamana-Virechana Vyaapad –) Hridaya Graha –) Kaphaja Moorchchhaa
Vyaapad –) Vamana-Virechana Vyaapad –) Hridaya Graha –) Moorchchhaa
Vyaapad –) Vamana-Virechana Vyaapad –) Hridaya Graha –) Pittaja Moorchchhaa
Vyaapad –) Vamana-Virechana Vyaapad –) Hridaya Graha –) Sadnyaa Naas`ha
Vyaapad –) Vamana-Virechana Vyaapad –) Hridayopasaran`a
Vyaapad –) Vamana-Virechana Vyaapad –) Hridayopasaran`a*
Vyaapad –) Vamana-Virechana Vyaapad –) Saavas`hesha Aushadha
Vyaapad –) Vamana-Virechana Vyaapad –) Vamana Vyaapad:- Kapha Praseka
Vyaapad –) Vamana-Virechana Vyaapad –) Vibandha –) Vamanajanya
Vyaapad –) Vamana-Virechana Vyaapad –) Virechana Vyaapad:- Parisraava
Vyaapad –) Virechana Ayoga
Arha AvasthaaAvipaaka
Chitta Vibhrama
Viddha
Visha Dagdha
Visha Dasht`a
Visha Sevana Pas`hchaat
Anarha VyaadhiArs`ha –) Avasthaa –) Durbala Rugn`a + Atyagni
Atisaara –) Avasthaa –) Daaha + Prabala Kapha
Atisaara –) Avasthaa –) Gaurava + Prabala Kapha
Atisaara –) Avasthaa –) Jvara + Prabala Kapha
Atisaara –) Avasthaa –) Vid`bandha + Prabala Kapha
Bhrama
Chhardi
Chhardi –) Aamaja
Gulma
Hridroga
Jvara –) Avasthaa –) Ksheen`a Rugn`a
Kaasa –) Pittaja Kaasa –) Sakapha Kaasa
Karn`a Roga –) Karn`as`hoola
Kshataksheen`a
Mootra Roga –) Mootraaghaata
Netra Roga –) Avasthaa –) Netra S`hoola
Netra Roga –) Drisht`igata –) Timira
Oorustambha
Paars`hva S`hoola
Pleehaa Roga
Raktapitta –) Oordhvaga Raktapitta
S`hiroroga
S`hiroroga –) Avasthaa –) S`hankha S`hoola
S`hiroroga –) Avasthaa –) S`hirahs`hoola
Svaropaghaata
Trishn`aa (Pipaasaa) –) Kshayaja
Udaavarta
Udara
Vaatavyaadhi
Vaatavyaadhi –) Apatantraka
Vaatavyaadhi –) Asht`heelaa
Anarha AvasthaaAasthaapita
Adhvahata
Adhyayana Prasakta
Anuvaasita
Ati Sthoola
Baala
Bhaarahata
Chintaa Prasakta
Durbala
Dus`hchhaardita Rugn`a
Garbhin`ee
Karmahata
Krimi Kosht`ha
Kris`ha
Kshaama
Kshudhita
Maithuna Prasakta
Nitya Duhkhee
S`hraanta
Samvritta Kosht`ha
Sukumaara
Trishn`aarta
Upavaasita
Vriddha
Vyaayaama Prasakta
Samyak Yoga Lakshan`aAnati Mahati Vyathaa
Daurbalya
Hrid S`huddhee
Indriya Laaghava
Kaale Pravritti
Kaars`hya
Kan`t`ha S`huddhee
Kapha Samsrava Sthiti
Kramaat Kapha Pitta Anila Nirharan`a
Laaghava
Mana Prasannatva
Moordhendriya Laaghava
Nirvibandha Pravartana
S`hira Laghutva
Srotas S`huddhee
Svayam Vega Avasthaanam
Atiyoga Lakshan`aBhrama
Daaha
Daurbalya
Hrid Peed`aa
Hritpraves`ha
Kan`t`ha Peed`aa
Kan`t`ha S`hosha
Moha
Moorchchhaa
Mrityu
Nidraa Naas`ha
Phenila Vamana
Pitta Prakopa
Rakta Chandrikaayukta Vamana
Raktasraava
Tama Praves`ha
Trishn`aa
Vaata Prakopa
Heenayoga Lakshan`aAlpa Vamana
Avamana
Gaurava
Hridaya As`huddhee
Jvara
Kan`d`oo
Kapha Praseka
Kevala Aushadha Vega
Kot`ha
Nisht`heeva
Savibandha Vamana
Sphot`a
Srotas As`huddhee
Vega Vibandha
Vega Vibhrams`ha
Vyaapad Lakshan`aAadhmaana
Gaatra Graha
Heena Doshaapaharan`a
Hridgraha
Jeern`a Aushadhatva
Jeevaadaana
Klama
Parikartikaa
Parisrava
Pravaahikaa
Saavas`heshaudhatva
Sraava
Stambha
Vaata S`hoola
Vamansya Adhogati
Vibhrams`ha
Effect on DoshaDosha S`hodhana
Kapha S`hodhana
Pitta S`hodhana
Effect on DhaatuDhaatu Lekhana
Dhaatu S`hodhana
Effect on SrotasAnnavaha Srotas
Srotovis`hodhaka
IndriyaIndriya Bodhana
Indriya Laaghava
Indriya Prasaadaka
Indriya S`huddhi
Effect on AgniAgni Vardhaka
Effect on ManasMana Prasannatva
Other EffectKleda Nirharan`a
More InformationVamana.htm

Last updated on April 22nd, 2021 at 07:30 am

Ayurveda fraternity is requested to communicate feedbacks/inputs on content related to Ayurveda to the Ministry (webmanager-ayush@gov.in) for necessary amendments.

Font Resize
English