Skip to content

Dhoomapaana

Chikitsaa KarmaDhoomapaana
Instruments usedDhoomanetra Naad`ee Yantra
KarmaMukha Durgandhihara
Arha Vyaadhi PrakaaraKaphaja Vyaadhi
Oordhvajatrugata Vyaadhi
Santarpan`ajanya Vyaadhi
Vaataja Vyaadhi
Arha VyaadhiAalasya
Aamadosha
Angagaurava
Apachee
Apasmaara
Arati
Arochaka
Chhardi
Graha Roga –) Bhoota Graha
Hikkaa
Jad`atva
Jalasantraasa
Jvara
Jvara –) Aagantuja
Jvara –) Aagantuja –) Abhishangaja –) Bhootaabhishangaja
Jvara –) Avasthaa –) Aasyavairasya
Jvara –) Avasthaa –) Aruchi
Jvara –) Avasthaa –) Pratis`hyaaya
Kaasa
Kaasa –) Avasthaa –) Vaatakaphaja Kaasa
Kaasa –) Kaphaja Kaasa
Kaasa –) Kshataja Kaasa
Kaasa –) Kshataja Kaasa –) Nivritta Kshatadosha + Vriddha Kapha + Urahkshata Sthaane Peed`aa
Kaasa –) Kshayaja Kaasa
Kaasa –) Pittaja Kaasa
Kaasa –) Sannipaataja Kaasa
Kaasa –) Vaataja Kaasa
Kaasa –) Vaataja Kaasa –) S`hira S`hoola + Naasaasraava + Hridaya Taamyati
Kan`d`oo
Karn`a Roga
Karn`a Roga –) Avasthaa –) Kleda
Karn`a Roga –) Karn`akan`d`oo
Karn`a Roga –) Karn`as`hoola
Karn`a Roga –) Karn`as`hoola –) Kaphaja Karn`as`hoola
Karn`a Roga –) Karn`asraava
Karn`a Roga –) Krimikarn`aka
Karn`a Roga –) Krimikarn`aka –) Karn`a Daurgandhya
Karn`a Roga –) Pootikarn`aka
Krimi Roga
Mahaadoshaja Vikaara –) Divaa Svaapaja
Mahaadoshaja Vikaara –) Uchcha / Ati Bhaashyaja
Moha
Mukha Roga –) Dantagata Roga –) Avasthaa –) Danta Daurbalya
Mukha Roga –) Galagata Roga –) Galagan`d`a –) Kaphaja
Mukha Roga –) Galagata Roga –) Galagraha
Mukha Roga –) Jihvaagata Roga –) Upajihvikaa
Mukha Roga –) Kan`t`hagata Roga –) Ekavrinda
Mukha Roga –) Kan`t`hagata Roga –) Rohin`ee
Mukha Roga –) Kaphaja
Mukha Roga –) Osht`hagata Roga –) Kaphaja
Mukha Roga –) Osht`hagata Roga –) Osht`hakopa –) Kaphaja
Mukha Roga –) Sarvagata –) Mukhapaaka –) Kaphaja
Mukha Roga –) Sarvagata –) Pootyaasyataa
Mukha Roga –) Taalugata Roga –) Galas`hun`d`ikaa
Mukha Roga –) Vaataja
Naasaa Roga
Naasaa Roga –) Apeenasa –) Kan`d`oo
Naasaa Roga –) Kaphaja Naasa Roga
Naasaa Roga –) Kshavathu
Naasaa Roga –) Naasaa Sraava
Naasaa Roga –) Naasaa Sraava –) Kan`d`oo
Naasaa Roga –) Peenasa
Naasaa Roga –) Peenasa –) Avasthaa –) Dusht`a Peenasa
Naasaa Roga –) Peenasa –) Vaataja Peenasa
Naasaa Roga –) Pootinasya
Naasaa Roga –) Pootinasya –) Kan`d`oo
Naasaa Roga –) Pooyas`hon`ita
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Avasthaa –) Nava
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Avasthaa –) Pakva Ghana Pratis`hyaaya
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Avasthaa –) S`hira S`hoola + Naasaa Sraava + Hridaya Taamyataa
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Dusht`a Pratis`hyaaya
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Kaphaja Pratis`hyaaya
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Kaphaja Pratis`hyaaya –) Kan`d`oo
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Saannipaataja Pratis`hyaaya
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Vaataja Pratis`hyaaya
Netra Roga
Netra Roga –) Avasthaa –) Netra S`hoola
Netra Roga –) Avasthaa –) Netra Sraava
Netra Roga –) Drisht`igata –) Timira –) Kaphaja Timira
Netra Roga –) S`huklagata –) Siraaharsha
Netra Roga –) S`huklagata –) Sirotpaata
Netra Roga –) Sarvagata –) Abhishyanda
Netra Roga –) Sarvagata –) Abhishyanda –) Kaphaja Abhishyanda
Netra Roga –) Sarvagata –) Abhishyanda –) Raktaja Abhishyanda
Netra Roga –) Sarvagata –) Abhishyanda –) Vaataja Abhishyanda
Netra Roga –) Sarvagata –) Adhimantha
Netra Roga –) Sarvagata –) Adhimantha –) Kaphaja Adhimantha
Netra Roga –) Sarvagata –) Adhimantha –) Raktaja Adhimantha
Netra Roga –) Sarvagata –) Adhimantha –) Vaataja Adhimantha
Netra Roga –) Vartmagata –) Krichchhronmeelana
Netra Roga –) Vartmagata –) Pilla
Nidraadhikya
Paan`d`u
Praseka
S`hiroroga –) Ardhaavabhedaka
S`hiroroga –) Avasthaa –) Marma Bheda
S`hiroroga –) Avasthaa –) S`hirah Jaad`ya
S`hiroroga –) Avasthaa –) S`hirahs`hoola
S`hiroroga –) Avasthaa –) S`hirogaurava
S`hiroroga –) Kapaalagata S`hiroroga –) Khaalitya
S`hiroroga –) Kapaalagata S`hiroroga –) Paalitya
S`hiroroga –) Kaphaja S`hiroroga
S`hotha
S`hvaasa
S`hvaasa –) Avasthaa –) Durbala
S`hvaasa –) Avasthaa –) Vaata Kapaha Vibandha
S`hvaasa –) Avasthaa –) Vaataanubandha
Santarpan`ajanya Vyadhi
Sanyaasa
Sthaanabhedena Graha –) Manyaa Graha
Sthaulya
Svarabheda
Svarabheda –) Kaphaja
Tandraa
Udaavarta –) Chhardi Nirodhaja
Udaavarta –) Kshavathu Nirodhaja
Unmaada
Vaatavyaadhi
Vaatavyaadhi –) Ardita
Vaatavyaadhi –) Avasthaa –) Nirupastambhita Vaata
Vaatavyaadhi –) Hanugraha
Vaatavyaadhi –) Hanustambha
Vaatavyaadhi –) Manyaastambha
Vaatavyaadhi –) S`hirogata Vaata
Vegaavarodhajanya Vyaadhi –) Chhardivegaavarodhajanya Vyaadhi
Visha Roga
Visha Roga –) Gara Visha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Lootaa Visha
Vran`a –) Avasthaa –) Oordhvajatrugata + Kaphavaataja + S`hotha + Sraava + Rujaa
Vyaapad –) Basti Vyaapad –) Nirooha Vyaapad:- Hikkaa
Vyaapad –) Basti Vyaapad –) Nirooha Vyaapad:- Oordhvapraapti –) S`hirasthita Dosha
Vyaapad –) Basti Vyaapad –) Nirooha Vyaapad:- S`hirorti
Arha AvasthaaNasya Pas`hchaat
Vamana Pas`hchaat
Anarha Vyaadhi PrakaaraPittaja Vyaadhi
Anarha VyaadhiAamadosha
Bhrama
Chhardi
Daaha
Kshataksheen`a
Mada
Madaatyaya
Moorchchhaa
Mukha Roga –) Kan`t`hagata Roga –) Rohin`ee
Mukha Roga –) Taalugata Roga –) Taalus`hosha
Netra Roga –) Drisht`igata –) Timira
Paan`d`u
Prameha
Raktapitta
S`hiroroga –) Avasthaa –) S`hira Abhihata
S`hiroroga –) S`hamkhaka
Trishn`aa (Pipaasaa)
Udaavarta
Udara
Urahkshata
Vaatavyaadhi –) Aadhmaana
Vaatavyaadhi –) Oordhvavaata
Visha Roga
Anarha AvasthaaApatarpita
Baala
Basti Pas`hchaat
Bhayabheeta
Bhukta
Dadhi Peeta
Dugdha Sevana Pas`hchaat
Durbala
Garbhin`ee
Jaagareeta
Jalapaana Pas`hchaat
Kriddha
Madhu Sevana Pas`hchaat
Madyapaana Pas`hchaat
Matsya Khaadita
Prajaagara
Rooksha S`hareera
S`hokagrasta
S`hraanta
Snehpaana Pas`hchaat
Virechana Pas`hchaat
Vriddha
Samyak Yoga Lakshan`aIndriya Laaghava
Kan`t`ha S`huddhee
Kapha Tanutaa
Rogopas`hama
S`hira Laghutva
Urah S`hushkataa
Atiyoga Lakshan`aAandhya
Baadhirya
Bhrama
Drikbala Kshaya
Indriyopataapa
Kan`t`ha S`hosha
Moha
Moorchchhaa
Paritaapa
Raktapitta
Raktasraava
S`hira S`hosha
Taalu S`hosha
Trishn`aa
Heenayoga Lakshan`aAvis`huddha Svara
Na Rogopas`hama
S`hira Staimitya
Sakapha Kan`t`ha
Vyaapad Lakshan`aAandhya
Bhrama
Raktapitta
Effect on DoshaKapha S`hodhana
Kapha Utkles`hahara
Kaphaghna
Vaataghna
Effect on MalaKes`ha Paatahara
IndriyaIndriya Bala Vardhaka
Indriya Prasaadaka
More InformationDhoomapaana.htm

Last updated on April 22nd, 2021 at 06:59 am

Ayurveda fraternity is requested to communicate feedbacks/inputs on content related to Ayurveda to the Ministry (webmanager-ayush@gov.in) for necessary amendments.

Font Resize
English