Skip to content

Agnikarma

Chikitsaa KarmaAgni Karma
Specific ClassificationVisha Upakrama
Vran`a Upakrama
Instruments usedAjaa S`hakrit
Godanta
Gud`a
Jambvausht`haadi Loha S`halaakaa
Kshaudra
Pancha Dhaatu S`halaakaa
Pippali
S`halaakaa
S`hara
Sneha
KarmaS`hon`itasthaapana
S`hoolapras`hamana
Visha Prasara Nirodhaka
Arha Vyaadhi PrakaaraVaataja Vyaadhi
Arha VyaadhiApachee
Apachee –) Amarmajaata Apakva Apachee
Arbuda –) Medoja Arbuda
Ars`ha
Ars`ha –) Avasthaa –) Atyartha Nirgata + Doshapoorn`a
Ars`ha –) Avasthaa –) Karkas`ha + Sthira + Prithu + Kathin`a Ars`ha
Ars`ha –) Avasthaa –) Mahaan Ars`ha + Balavaan Rugn`a
Ars`ha –) Med`hraja Ars`ha
Ars`ha –) Mukhaja Ars`ha
Ars`ha –) Naabhija Ars`ha
Ars`ha –) Netra Ars`ha
Ars`ha –) Vaata Kaphaja Ars`ha
Ars`ha –) Yonija Ars`ha
As`hmaree –) Avasthaa –) As`hmaree S`hastrakarma Pas`hchaat Svamaarga Apratipadyamaana Mootra
Bhagandara –) Aagantuja –) Krit Utkartana
Bhagandara –) Avasthaa –) Antarmukha –) Baala
Bhagandara –) Avasthaa –) Bahirmukha
Bhagandara –) Avasthaa –) Bahirmukha –) Baala
Bhagandara –) Parisraavee –) Chhedita
Bhagandara –) Parisraavee –) Krit Utkartana
Bhagandara –) S`hataponaka –) Krita S`hastrakarma
Dhaatupradoshaja Vyaadhi –) Maamsapradoshaja Vyaadhi
Gan`d`amaalaa
Granthi –) Avasthaa –) Amarmajaata + Apakva
Granthi –) Avasthaa –) Paakonmukha
Granthi –) Kaphaja Granthi
Granthi –) Medoja Granthi
Guhya Roga –) Upadams`ha –) Saannipaatika Upadams`ha
Gulma –) Avasthaa –) Vaata Varcha Nirodha
Gulma –) Gulma Prakaara –) Kaphaja Gulma
Gulma –) Gulma Prakaara –) Kaphaja Gulma –) Kritamoola + Mahaavaastu + Kat`hina + Stimita + Guru + Good`hamaamsa
Kaamalaa
Kshudra Roga –) Charmakeela
Kshudra Roga –) Chippa
Kshudra Roga –) Jatuman`i
Kshudra Roga –) Kadara
Kshudra Roga –) Mas`haka
Kshudra Roga –) Prasupti
Kshudra Roga –) Tilakaalaka
Kshudra Roga –) Valmeeka
Kshudra Roga –) Valmeeka –) Pakva Chhedita Valmeeka
Moorchchhaa
Mukha Roga –) Dantagata Roga –) Adhidanta
Mukha Roga –) Dantagata Roga –) Krimidanta –) Chala Krimidanta
Mukha Roga –) Dantagata Roga –) S`heetadanta
Mukha Roga –) Dantamoolagata Roga –) Dantanaad`ee
Mukha Roga –) Dantamoolagata Roga –) Dantavidradhi –) Pakvaavasthaa
Mukha Roga –) Dantamoolagata Roga –) Vardhana
Mukha Roga –) Galagata Roga –) Galagan`d`a –) Medoja : Bhedana Pas`hchaat
Mukha Roga –) Osht`hagata Roga –) Jalaarbuda –) Ati Vriddha
Mukha Roga –) Osht`hagata Roga –) Jalaarbuda –) Avagaad`ha
Mukha Roga –) Osht`hagata Roga –) Medaja
Mukha Roga –) Osht`hagata Roga –) Osht`hakopa –) Medoja
Naasaa Roga –) Naasaarbuda
Naasaa Roga –) Naasaars`ha
Netra Roga –) Sandhigata –) Pooyaalasa
Netra Roga –) Sarvagata –) Adhimantha
Netra Roga –) Vartmagata –) Alajee
Netra Roga –) Vartmagata –) Arbuda
Netra Roga –) Vartmagata –) Lagan`a
Netra Roga –) Vartmagata –) Pakshmakopa
Netra Roga –) Vartmagata –) Pakshmoparodha
Netra Roga –) Vartmagata –) S`hushkaars`ha
Netra Roga –) Vartmagata –) Vartmaars`ha
S`hiroroga
S`hiroroga –) Ardhaavabhedaka
S`hiroroga –) Vaataja S`hiroroga
S`hleepada
S`hleepada –) Vaataja
S`hoola –) Vaataja S`hoola
Sthaanabhedena S`hoola –) Jaanu S`hoola
Sthaanabhedena S`hoola –) Kat`ee S`hoola
Sthaanabhedena S`hoola –) Manyaa S`hoola
Stree Roga –) Yonivyaapad –) Karn`inee
Udara
Udara –) Pleehodara –) Kaphavaataja
Udara –) Yakriddaalyudara –) Kapha Vaata Pradhaana
Vaatavyaadhi –) Asthigata Vaata
Vaatavyaadhi –) Gridhrasee
Vaatavyaadhi –) Manyaastambha
Vaatavyaadhi –) Sandhigata Vaata
Vaatavyaadhi –) Siraagata Vaata
Vaatavyaadhi –) Snaayugata Vaata
Vaatavyaadhi –) Vis`hvaachee
Visarpa –) Kaphavataja (Granthi Visarpa)
Visha Roga
Visha Roga –) Avasthaa –) S`hastrakrita Viddha Vran`a
Visha Roga –) Jangama Visha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Maamsagata Visha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Mooshika Visha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Rasagata Visha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha
Visha Roga –) Sthaavara Visha –) Tavk Maamsagata
Visha Roga –) Visha Roga :- Prathama Vega
Visoochikaa –) Ativriddha Avasthaa
Vran`a –) Aagantuja (Sadyo) Vran`a –) Chhinna Aagantuja Vran`a
Vran`a –) Aagantuja (Sadyo) Vran`a –) Chhinna Aagantuja Vran`a –) Chhinna Sandhi
Vran`a –) Avasthaa –) As`hmaree S`hastrakarma Krita Sraavee Vran`a
Vran`a –) Avasthaa –) Gambheera
Vran`a –) Avasthaa –) Good`ha
Vran`a –) Avasthaa –) Kat`hina Vran`a
Vran`a –) Avasthaa –) Klripta Vran`a
Vran`a –) Avasthaa –) Laseekaa
Vran`a –) Avasthaa –) Naad`ee Vran`a
Vran`a –) Avasthaa –) Pooya
Vran`a –) Avasthaa –) Rakta Atisraava
Vran`a –) Avasthaa –) Rakta Sraava
Vran`a –) Avasthaa –) Rujaa
Vran`a –) Avasthaa –) S`hoola
Vran`a –) Avasthaa –) Stabdha
Vran`a –) Avasthaa –) Sthira
Vran`a –) Avasthaa –) Sthira Maamsa
Vran`a –) Avasthaa –) Utsanna Maamsa
Vran`a –) Dusht`a Vran`a
Vran`a –) Dusht`a Vran`a –) Durvis`hodhya Vran`a
Vran`a –) Vaataja Vran`a –) Raktasraava
Vran`a –) Vaataja Vran`a –) S`hoola
Vran`a –) Vaataja Vran`a –) Sthira
Vriddhi –) Aantraja
Vriddhi –) Avasthaa –) Snehe Virechane Anuvaasane As`haanti
Vriddhi –) Kaphaja
Vriddhi –) Mootraja –) Apraapta Phalakosha
Vriddhi –) Vaataja Vriddhi
Vyaapad –) Linganaas`ha S`hastrakarma Vyaapad –) Netra Vedanaa + Raaga
Arha AvasthaaAachooshan`a Pas`hchaat
Chhedana Pas`hchaat
Anarha VyaadhiBhagandara –) Usht`ragreeva
Paan`d`u
Prameha
Raktapitta
S`hiroroga –) S`hirah Kampa
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha –) Man`d`alina Sarpa Visha
Vran`a –) Avasthaa –) Anudhrita S`halya
Vran`a –) Avasthaa –) Kusht`haja Vran`a
Vran`a –) Avasthaa –) Marmagata Vran`a
Vran`a –) Avasthaa –) Raktasanchita Vran`a
Vran`a –) Avasthaa –) S`halya Garbha Vran`a
Vran`a –) Avasthaa –) S`halyayukta Vran`a
Vran`a –) Avasthaa –) Vishaja Vran`a
Vran`a –) Avayava Bheda –) Netra Vran`a
Anarha AvasthaaAntah Asrik
Asvedya
Baala
Bheeru
Bhinna Kosht`ha
Durbala
Garbhin`ee
Kshaarakarma Ayogya
Pitta Prakriti
Vriddha
Samyak Yoga Lakshan`aNa Avagaad`ha Vran`a
Susamsthita Vran`a
Taala Phala Savarn`a Vran`a
Tvak Maamsa Dagdha Lakshan`aani
Atiyoga Lakshan`aChira Rohita Vran`a
Daaha
Gaatra Vis`hlesha
Jvara
Maamsa Lambana
Moorchchhaa
Rood`ha Tvak Vaivarn`ya
Siraa – Snaayu – Sandhi – Asthi Atimaatra Vyaapaadana
Trishn`aa
Vyaapad Lakshan`aAti Maatra Tvak Vaivarn`ya
Chira Rohita Vran`a
Daaha
Dhoopana
Gaatra Vis`hlesha
Gambheera Vran`a Utpatti
Jvara
Moorchchhaa
Mrityu
Paaka
Raaga
Rood`ha Tvak Vaivarn`ya
Siraa – Snaayu – Sandhi – Asthi Atimaatra Vyaapaadana
Siraa Naas`ha
Siraa Samkocha
Sphot`a
Teevra Chosha
Teevra Vedanaa
Trishn`aa
Effect on DoshaVaataghna
Effect on DhaatuMaamsa Dusht`ighna
Effect on SrotasMaamsavaha Srotas
More InformationAgnikarma.htm

Last updated on April 22nd, 2021 at 06:59 am

Ayurveda fraternity is requested to communicate feedbacks/inputs on content related to Ayurveda to the Ministry (webmanager-ayush@gov.in) for necessary amendments.

Font Resize
English