विषय सूची पर जायें

विस्फोट चिकित्सा

Reference:
Y.R.(Uttaraardha), B.R., N.R. विस्फोट

Introduction:
The blisters which resemble to the blisters due to burn and manifests all over the body are caused due to Rakta and Pitta. They are called as विस्फोट.

Saamaanya Chikitsaa:

S`hodhana: Vamana, Virechana
Lepa: Nimba, Chandana, Taila, Karpoora, Tila
Langhana
Aahaara: Puraan`a Dhaanya, Tikta S`haaka
Rakta Dusht`ihara and Pittaghna: Aahaara, Vihaara and Aushadha Sevana
Anarha Chikitsaa Karma: Svedana

Pathyaapathya:

Pathya-

 • Aahaara – Yava, Mudga, Aad`hakee, Masoora, Sunishan`n`aka, Vetra, Tan`d`uliya, Kat`hillaka, Kulaka, Abheeroo, Parpat`a, Sateena, Nimba, Bilva, Tikta Dravya Siddha Yoosha, Jaangala Maamsa, Goghrita
 • Rasa – Tikta,
 • Gun`a/Karma – Rooksha
 • Dhaanya – Jeern`a S`haalee
 • S`haaka – Vetaagra, Tan`d`uleeyaka, Kaaravellaka, Pat`ola, S`hiteevaaraka, S`hataavaree, Parpat`aka, Chan`aka, Nimbapatra, Bilva Pallava
 • S`himbee – Mudga, , Aad`hakee, Yava, Masoora Janita Padaartha
 • Maamsa – Jaangala
 • Drava – Navaneeta, Ghrita
 • Phala – Daad`ima, Aamalakee, Draakshaa, Gostanee Draakshaa, Nimboo
 • Kritaanna – Yoosha, S`hun`t`hee Siddha Anna
 • अन्य – Langhana, Vamana, Virechanea, Lepa

Apathya-

 • Aahaara – Patra S`haaka, Aanoopa Maamsa, Viruddha Aahaara, Tila, Maasha, Kulattha, Lavan`a, Amla, Kat`u Rasayukta, Vidaahi, Rooksha, Ushn`a Aahaara
 • Rasa – Amla, Lavan`a, Kat`u
 • Gun`a/ karma –Rooksha, Ushn`a, Vidaahee
 • S`haaka – Las`hoona
 • S`himbee – Kulattha, Maasha, Tila
 • Dugdha – Kurchikaa, Dadhi
 • Drava – Madya, Sauveeraka
 • Vihaara – Maithuna, Vyaayaama, Krodha, Aatapa Sevana, Purovaata Sevana, Divaasvaapa, Chhardi Vegaavarodha

Search Anveshaka:
खोज करें Dravya, Kalpa, Aahaara, Vihaara, Chikitsaa Karma For

Vyaadhi Visphot`a
Rasa Tikta
Gun`a Rooksha

Last updated on February 22nd, 2021 at 10:18 am

आयुर्वेद बिरादरी से अनुरोध है कि आवश्यक संशोधनों के लिए मंत्रालय को webmanager-ayush@gov.in पर फीडबैक / इनपुट संप्रेषित करें।

फ़ॉन्ट आकार बदलें
Hindi