विषय सूची पर जायें

शूल चिकित्सा

References
S. U. 42/76145, Y. R. UttaraardhaS`hoola, B. R. 56, B. R. 10, B. R. 29, S. Y., N.R. S`hoola

Introduction:
S`hoola is piercing pain.

Saamaanya Chikitsaa
S`hoola should be treated primarily as per the Doshabala.

Vishesha Chikitsaa

Vaataja S`hoola Chikitsaa

One should be advised to avoid thePittavardhaka Hetu (Pariharet Varjaneeyani).

Kaphaja S`hoola Chikitsaa-

Kuks`hee S`hoola Chikitsaa-

Avipaakaja S`hoola Chikitsaa

चिकित्सा should be Vamana, Langhana, Svedana,
Phalavarti, Kshaarachoorn`a Gut`ikaa and S`hoola Naashaka Upakrama.

Gulma Roga Upadravajanaya S`hoola Chikitsaa

Introduction:

Sus`hruta described Gulma Upadravaja S`hoola. It is a disease in which acute pain occurs as if nail or S`hanku is inserted in the body

It occurs as a complication of गुल्म disease. He describes five types of Upadravaja S`hoola.

  • Vaataja S`hoola
  • Pittaja S`hoola
  • Kaphaja S`hoola
  • Dvandvaja S`hoola
  • Saannipataja S`hoola

Vishesha Chikitsaa

        Vaataja S`hoola Chikitsaa

The Vaataja Parin`aama S`hoola should be treated accordingly with Sneha YogaDoshaadi Chikitsaa should be followed.

        Annadrava S`hoola. (Upadrava Sahita Asaadhya) Y. R. S`hoola

Pathya-

Gun`a- Laghu,
Dhaanya- Puraan`a S`haalee, Shasht`ika S`haalee
S`haaka- Pat`ola, S`higru, Kaaravellaka, Vaastuka, S`hataavaree, Rasona, Vaartaaka, Lavanga, Us`heera, Kusht`ha
Maamsa- Jaangala Maamsarasa
Dugdha- S`hrita Dugdha, Erand`a Taila, Gomootra
Phala- Nimbuka, Mridveekaa, Maatulunga,
Kritaanna- Peyaa, Bharjita Yava Krita Man`d`a,
Other- Paachaka Aahaara, Saindhava, Sauvarchala, Hingu, S`hun`t`hee, Bid`a Lavan`a, Kshaara, Vamana, Svedana, Langhana, Gudavarti, Basti, Nidraa, Virechana

Apathya-

Rasa- Tikta, Kashaaya, Kat`u
Veerya- S`heeta
Gun`a- Rooksha, Guru, Drava
S`himbee- Dvidala
Drava- Madya
Other- Viruddha Anna, Jaagaran`a, Vishamaas`hana, Shrama, Maithuna, Mala Mootra Avarodha, S`hoka, Krodha, Lavan`a

Parin`aama S`hoola-

 Apathya-

Gun`a- S`heeta
Dhaanya- Maasha
Drava- Madya
Other- Madhura Dravya Krit Sandhaana, Ajeern`a Bhojana, Aatapa Sevana, Jaagaran`a, Krodha, S`hoka

Annadrava S`hoola-

Pathya-

S`haaka- Sooran`a
S`himbee- Sateena
Drava- Gaud`ika Madya
Phala- Kushmaan`d`a
Kritaanna- Godhuma Pisht`i + Ghrita+ Gud`a , Godhuma Pisht`i + S`harakaraa + Dugdha
Other- Yava Saktu, Laajaa Saktu, Kulattha Saktu, Vachaa Choorn`a, Chan`aka Pisht`i

Search Anveshaka
खोज करें Dravya, Kalpa, Aahaara, Vihaara, Chikitsaa Karma For

Adhikaara Gulma or S`hoola
Indicated in Vyaadhi S`hoola / Sthaanabhedena S`hoola à Paars`hva S`hoola / S`hoola à Parin`aamas`hoola

Last updated on March 24th, 2021 at 05:52 am

आयुर्वेद बिरादरी से अनुरोध है कि आवश्यक संशोधनों के लिए मंत्रालय को webmanager-ayush@gov.in पर फीडबैक / इनपुट संप्रेषित करें।

फ़ॉन्ट आकार बदलें
Hindi