विषय सूची पर जायें

उदावर्त चिकित्सा

Reference:
C. Su. 7, S. U. 55, A. H. Su.4, N.R. उदावर्त

Introduction:
When natural urges are suppressed or obstructed, they lead to an upward or retrograde movement of the responsible Vaata, this is termed as उदावर्त.

Saamanya Chikitsaa:

Vaatahara Chikitsaa
Similar to वातव्याधि चिकित्सा

Vis`hesha Chikitsaa:

Vaataadhika

 • Snehana
 • Svedana
 • Aasthaapana Basti

Pureesha Nirodhaja

 • Svedana
 • अभ्यंग
 • Avagaaha Sveda
 • Guda Varti
 • Basti
 • Chikitsaa similar to Pureeshaja Aanaaha

Mootra Nirodhaja

 • Snehana
  अभ्यंग
  Avapeed`a Sneha
  Ghrita Paana in Uttama Maatraa before and after food is indicated.
 • Svedana
  Avagaaha Sveda
 • Basti
  Uttara Basti
  Nirooha Basti
  Anuvaasana Basti
 • Mootraghaata Chikitsaa

Avapeed`a Sneha in this type of Snehapaana, Sneha is administered in Hrasva Maatraa before meal and in Uttama Maatraa after digestion of the meal.

Jrimbhaa Nirodhaja

 • Snehana
 • Svedana
 • Vaatahara Chikitsaa

As`hru Nirodhaja

 • Snehana
 • Svedana
 • Svapna (Nidraa)

Kshavathu Nirodhaja

 • Teekshn`a Anjana
 • Dhooma Varti
 • Teekshn`a Dhooma
 • Avapeed`ana Nasya
 • Teekshn`a Pradhamana
 • Also watching the rising sun, Snehana and Svedana ( Vaatahara Chikitsaa) is indicated.
 • Auttarabhaktika Ghritapaana is also indicated.

Udgaara Nirodhaja

 • Snaihika Dhooma
 • Snaihika Kavala
 • Snaihika Nasya
 • चिकित्सा Similar to हिक्का

Chhardi Nirodhaja

 • Snehana, Abhyanga
 • Svedana
 • वमन
 • Virechana
 • रक्तमोक्षण
 • Gan`d`oosha
 • Dhooma
 • Aahaara: Upavaasa, Rooksha Anna
 • Vihaara: Vyaayaama

S`hukranirodhaja

 • अभ्यंग
 • Avagaaha Sveda
 • Nirooha Basti
 • Maithuna
 • Aahaara Taamrachood`a, Suraa, S`haali etc. Retomaarga Rujaapaha

Kshudhaa Nirodhaja: Snigdha, Ushn`a, Alpa Bhojana

Trishn`aa Nirodhaja: S`heetopachaara
S`hrama S`hvaasa Nirodhaja: Vis`hraanti, Vaatahara Chikitsaa.
Nidraa Nirodhaja: Dughapaana, Svapna and Samvaahana
कास Nirodhaja: Kaasa Chikitsaa
Apathya Annaja

 • अभ्यंग
 • Snehapaana
 • Svedana
 • Nirooha Basti
 • Anuvaasana Basti

Upadrava Chikitsaa / Aavasthika Chikitsaa:

 • उदावर्त associated with Aadhmaana: Aadhmaana Chikitsaa
 • उदावर्त associated with S`hoola: शूल चिकित्सा
 • उदावर्त associated with Parikartikaa: Parikartikaa Chikitsaa

Pathya-

Rasa- Lavan`a
Gun`a- Laghu, Paachana
S`hooka- Yava
S`haaka- Trivrit, Dantee, Chitraka, Chaangeree, Moolaka, S`hataavaree
Maamsa- Graamya, Aanoopa, Jalachara Maamsarasa, Kukkut`a
Dugdha- Takra, Ghrita
Drava- Taila, Erand`a Taila, Madya, Gomootra
Phala- Daad`ima, Badara, Nimbuka, Aamalakee
Kritaanna- Suraa Drava, Kaanjee, Gud`a Krit Aasava, Suraa + Lavan`a, Deepana, Paachana Dravya Siddha Paanaka, Ghrita + Taila+Mastu
Other- Jeeraka, Gud`a, Ajamodaa, S`hun`t`hee, Yavakshaara, Lavan`a, Lnghana, Snehana, Svedana, Virechana, Basti, Phalavartee, Tila, Aardraka, Haritakee, Lavanga, Hingu

Apathya-

Rasa- Kashaaya
Gun`a- Guru, Visht`hambhee
S`haaka- Vetraagra,
S`himbee- Kodrava
Phala- Karkat`ikaa, Jamboo
Other- Virudhhaanna, Vegadhaaran`a

Search Anveshaka:
खोज करें Dravya, Kalpa, Aahaara, Chikitsaa Karma For

Vyaadhi उदावर्त
पंचकर्म Anuvaasana BastiNirooha BastiSnehana, Guda Pradhamana, Virechana, Basti
Chikitsaa KArma Anuvaasana Basti, Nirooha Basti, Snehana
Aahaara Name Saktu, Kulattha Yoosha, Ghrita, Dugdha, Yavamantha etc.
Effecton Dosha Vaataghna
Karma Anulomana, Rechana, Sramsana, Deepana, Paachana

Last updated on February 22nd, 2021 at 05:03 am

आयुर्वेद बिरादरी से अनुरोध है कि आवश्यक संशोधनों के लिए मंत्रालय को webmanager-ayush@gov.in पर फीडबैक / इनपुट संप्रेषित करें।

फ़ॉन्ट आकार बदलें
Hindi