विषय सूची पर जायें

नाड़ी स्वेद

Chikitsaa Karmaनाड़ी स्वेद
Specific ClassificationSvedana
Gun`aLaghu
Sara
Sookshma
Ushn`a
KarmaAngamarda Pras`hamana
Anulomana
Bhaktas`hraddhaa Janana
Deepana
Lekhana
Maardavakara
Nidraahara
S`heeta Pras`hamana
S`hoolapras`hamana
Svedana
Arha Vyaadhi PrakaaraKaphaja Vyaadhi
Vaataja Vyaadhi
Arha VyaadhiAnannaabhilaashaa
Angagaurava
Angamarda
Arbuda –) Vaataja
भगन्दर
Bhagandara –) Avasthaa –) S`hastrakarma Pas`hchaat –) Rujaa
Bhagandara –) S`hataponaka
Bhagandara –) S`hataponaka –) Krita S`hastrakarma –) Rujaa
Bhagandara –) S`hataponaka –) Krita S`hastrakarma –) Sraava
Bhagandara –) Unmaargee –) Rujaa
Gulma –) Gulma Prakaara –) Vaataja Gulma –) S`hoola + Aanaaha + Vibandha
हिक्का
Jvara –) Avasthaa –) S`heeta Jvara
Karn`a Roga –) Karn`abaadhirya
Karn`a Roga –) Karn`akan`d`oo
Karn`a Roga –) Karn`akshved`a
Karn`a Roga –) Karn`anaada
Karn`a Roga –) Karn`as`hoola
Karn`a Roga –) Karn`as`hoola –) Kaphaja Karn`as`hoola
Karn`a Roga –) Karn`as`hoola –) Vaataja Karn`as`hoola
कुष्ठ
Mukha Roga –) Galagata Roga –) Galagan`d`a –) Vaataja
Mukha Roga –) Osht`hagata Roga –) Osht`hakopa –) Vaataja
Mukha Roga –) Osht`hagata Roga –) Vaataja
राजयक्ष्मा
S`hiroroga –) Ardhaavabhedaka
S`hooka Roga –) Grathita
श्वास
Stambha
Stambha –) Sandhi Stambha
Stree Roga –) Yonivyaapad –) Vaatalaa
Tandraa
वातव्याधि
Vaatavyaadhi –) Ardita
Vaatavyaadhi –) Avasthaa –) Nirupastambhita Vaata
Vaatavyaadhi –) Avasthaa –) Sandhistabdhataa
Vaatavyaadhi –) Karn`as`hoola
Vaatavyaadhi –) Sandhigata Vaata
Visha Roga –) Jangama Visha –) Keet`a Visha –) Vaataja
Vran`as`hotha
Vran`as`hotha –) Avasthaa –) Mandarujaa
Vran`as`hotha –) Avasthaa –) Sthira
Effect on DoshaDosha Dravatva
Dosha Paachana
Dosha S`hodhana
Kaphaghna
Pittakara
Vaataghna
Effect on UpadhaatuTvak Maardavakara
Effect on MalaSvedakara
Effect on SrotasSrotovis`hodhaka
Srotovivaraka
Effect on AgniAgni Deepaka
More InformationNaad`ee Sveda.htm

Last updated on April 22nd, 2021 at 07:04 am

आयुर्वेद बिरादरी से अनुरोध है कि आवश्यक संशोधनों के लिए मंत्रालय को webmanager-ayush@gov.in पर फीडबैक / इनपुट संप्रेषित करें।

फ़ॉन्ट आकार बदलें
Hindi