विषय सूची पर जायें

अभ्यंग

Chikitsaa Karmaअभ्यंग
Specific ClassificationSnehana
Instruments usedDeepaka
Taila Paatra
Vastra
Gun`aDrava
Snigdha
Sookshma
Sthira
Ushn`a
KarmaBalya
Jvarahara
Maardavakara
Nidraakara
Preen`ana
Pusht`ikrit
S`hramahara
Varn`ya
Vayasthaapana
Vran`a Ropan`a
Vran`a S`hodhana
Vrishya
Arha Vyaadhi PrakaaraVaataja Vyaadhi
Arha VyaadhiAalasya
आमवात
Aandhya
अपची
अपस्मार
Apasmaara –) Avasthaa –) Baala Rugn`a
Arati
Ars`ha –) Avasthaa –) Atyartha Nirgata + Doshapoorn`a
Ars`ha –) Avasthaa –) Bhinna Pureesha
Ars`ha –) Avasthaa –) Kapha Vaataja + Stambha + Kand`oo + S`hoola + S`hotha
Ars`ha –) S`hushka Ars`ha –) S`hotha + S`hoola + Stabdhaars`ha
Ars`ha –) S`hushka Ars`ha –) Stambha + S`hotha + Kan`d`oo + S`hoola
Ars`ha –) Sraavee Ars`ha –) Raktasraava + Praksheen`a Dosha + Vaata Praadhaanya
अश्मरि
As`hmaree –) Avasthaa –) As`hmaree S`hastrakarma Pas`hchaat
अतिसार
Atisaara –) Pittaja Atisaara –) Guda Paaka
Atisaara –) Pittaja Atisaara –) Guda Paaka + Atiraktasraava + S`hoola
Atisaara –) Raktaja Atisaara
Baala Roga
Baala Roga –) Avasthaa –) Navajaata Baalaka
Baala Roga –) Baala S`hosha
Baala Roga –) Graha Roga
Baala Roga –) Graha Roga –) Andhapootanaa Graha
Baala Roga –) Graha Roga –) Mukhaman`d`ikaa Graha
Baala Roga –) Graha Roga –) Naigamesha Graha
Baala Roga –) Graha Roga –) Pootanaa Graha
Baala Roga –) Graha Roga –) Revatee Graha
Baala Roga –) Graha Roga –) S`hakunee Graha
Baala Roga –) Graha Roga –) S`heetapootanaa Graha
Baala Roga –) Graha Roga –) Skanda Graha
Baala Roga –) Graha Roga –) Skandaapsmaara
Baala Roga –) Phakka
Baala Roga –) Taalupaata
भगन्दर
Bhagandara –) Avasthaa –) S`hastrakarma Pas`hchaat –) Rujaa
Bhagandara –) Parisraavee
Bhagandara –) Parisraavee –) Krit Utkartana
भग्न
Bhagna –) Avasthaa –) Chirakaaree + S`hoola
Bhagna –) Avasthaa –) Sudrid`heekaran`aarha
Bhagna –) Kaan`d`a Bhagna
Bhagna –) Sandhimukta Bhagna
भ्रम
Bradhna
छर्दि
Chhardi –) Avasthaa –) Chirapravritta + Dhaatukshaya + Vaatavriddhi
दाह
Daaha –) Avasthaa –) Antaradaaha
Daaha –) Sthaanabhedena –) Netra Daaha
Daaha –) Sthaanabhedena –) S`hirodaaha
Daaha –) Sthaanabhedena –) Sarvaanga Daaha
Dhaatupradoshaja Vyaadhi –) Raktapradoshaja Vyaadhi
Dhaatupradoshaja Vyaadhi –) S`hukrapradoshaja Vyaadhi
Graha Roga –) Aasoora Graha
Graha Roga –) Bhoota Graha
Graha Roga –) Brahmaraakshasa Graha
Graha Roga –) Deva Graha
Graha Roga –) Pis`haacha Graha
Graha Roga –) Raksho Graha
Graha Roga –) Yaksha Graha
ग्रहणी
Grahan`ee –) Vaataja –) Mala Mootra Vaata Vibandha + Alpa Agni
Gudabhrams`ha
गुह्यरोग
गुल्म
Gulma –) Avasthaa –) Vaata Varcha Nirodha
Gulma –) Gulma Prakaara –) Vaataja Gulma –) Mala Vibandha+Vaata Vibandha+Teevra S`hoola+Rookshas`heeetodbhava
हिक्का
हृद्रोग
ज्वर
Jvara –) Aagantuja –) Abhighaataja
Jvara –) Avasthaa –) Baala Rugn`a
Jvara –) Avasthaa –) Daaha
Jvara –) Avasthaa –) Jeern`a Jvara
Jvara –) Avasthaa –) Jeern`a Jvara –) Tvaggata
Jvara –) Avasthaa –) Kshataja
Jvara –) Avasthaa –) Kshayaja
Jvara –) Avasthaa –) Ksheen`a Rugn`a
Jvara –) Avasthaa –) S`heeta Jvara
Jvara –) Avasthaa –) S`hramajanya
Jvara –) Dhaatugata Jvara –) Rasagata
Jvara –) Dosha Bheda – Jvara –) Kaphaja Jvara
Jvara –) Dosha Bheda – Jvara –) Kaphavaataja
Jvara –) Dosha Bheda – Jvara –) Kaphavaataja –) Jeern`a + S`heeta Jvara
Jvara –) Dosha Bheda – Jvara –) Kaphavaataja –) S`heeta Jvara
Jvara –) Dosha Bheda – Jvara –) Pittaja Jvara
Jvara –) Dosha Bheda – Jvara –) Pittaja Jvara –) Daaha
Jvara –) Dosha Bheda – Jvara –) Sannipaataja Jvara
Jvara –) Dosha Bheda – Jvara –) Vaataja Jvara
Jvara –) Punaraavartaka
Jvara –) Vishama
Jvara –) Vishama –) S`heetaka Jvara
Kaars`hya
कास
Kaasa –) Kaphaja Kaasa
Kaasa –) Kshataja Kaasa
Kaasa –) Kshataja Kaasa –) Vaatapitaanubandha + Gaatra Bheda
Kaasa –) Kshayaja Kaasa
Kaasa –) Pittaja Kaasa
Kaasa –) Vaataja Kaasa
Kaasa –) Vaataja Kaasa –) Rooksha S`hareera
Kan`d`oo
कर्ण रोग
Karn`a Roga –) Karn`abaadhirya
Karn`a Roga –) Karn`anaada
Karn`a Roga –) Karn`apaaligata Roga
Karn`a Roga –) Karn`apaaligata Roga –) Duhkhavardhana
Karn`a Roga –) Karn`apaaligata Roga –) Karn`a Pali S`hosha
Karn`a Roga –) Karn`apaaligata Roga –) Karn`a Tantrikaa
Karn`a Roga –) Karn`apaaligata Roga –) Parilehee
Karn`a Roga –) Karn`apaaligata Roga –) Unmatha
Karn`a Roga –) Karn`apaaligata Roga –) Utpaata
Karn`a Roga –) Karn`as`hoola
Karn`a Roga –) Karn`as`hoola –) Kaphaja Karn`as`hoola
Karn`a Roga –) Karn`as`hoola –) Pittaja Karn`as`hoola
Karn`a Roga –) Karn`as`hoola –) Pittaja Karn`as`hoola –) Daaha
Karn`a Roga –) Karn`as`hoola –) Pittaja Karn`as`hoola –) Osha
Karn`a Roga –) Karn`as`hoola –) Vaataja Karn`as`hoola
क्लैब्य
Kotha
Krimi Roga
क्षतक्षीण
Kshaya
क्षुद्र रोग
Kshudra Roga –) Arumshikaa
Kshudra Roga –) Charmakeela
Kshudra Roga –) Chippa
Kshudra Roga –) Gudabrams`ha
Kshudra Roga –) Indralupta
Kshudra Roga –) Mukhadooshikaa
Kshudra Roga –) Neelikaa
Kshudra Roga –) Paadadaarikaa
Kshudra Roga –) Parivartikaa
Kshudra Roga –) Tilakaalaka
Kshudra Roga –) Vyanga
कुष्ठ
Kusht`ha –) Avasthaa –) Daaha
Kusht`ha –) Avasthaa –) Kusht`haja Vran`a
Kusht`ha –) Dhaatugata –) Tvakgata
Kusht`ha –) Doshabhedena –) Dvandvaja Kusht`ha –) Vaatakaphaja
Kusht`ha –) Doshabhedena –) Vaataja Kusht`ha
Maanasa Roga
मद
Madaatyaya
Madaatyaya –) Dhvamsaka
Madaatyaya –) Paanaajeern`a
Madaatyaya –) Vaataja
Madaatyaya –) Vikshaya
Mahaadoshaja Vikaara –) Ati Vyavaayaja
Mahaadoshaja Vikaara –) Uchcha / Ati Bhaashyaja
Marma Viddha
Moha
Moorchchhaa
Mootra Roga –) Mootraaghaata –) Vaatakun`d`alikaa
Mootra Roga –) Mootrakrichchhra
Mootra Roga –) Mootrakrichchhra –) Pureeshaja
Mootra Roga –) Mootrakrichchhra –) S`hukraja Mootrakrichchhra
Mootra Roga –) Mootrakrichchhra –) Vaataja Mootrakrichchhra
Mukha Roga
Mukha Roga –) Avasthaa –) Mukhaman`d`ala Visphot`a
Mukha Roga –) Dantagata Roga –) Avasthaa
Mukha Roga –) Dantagata Roga –) Avasthaa –) Danta S`hoola
Mukha Roga –) Dantagata Roga –) Chala
Mukha Roga –) Dantagata Roga –) S`heetadanta
Mukha Roga –) Galagata Roga –) Galagraha
Mukha Roga –) Osht`hagata Roga –) Osht`hakopa –) Vaataja
Mukha Roga –) Sarvagata –) Arbuda
Mukha Roga –) Vaataja
Naad`ee Vran`a
Naasaa Roga
Naasaa Roga –) Naasaanaaha
Naasaa Roga –) Naasaas`hosha
Naasaa Roga –) Peenasa
Naasaa Roga –) Pootinasya
Napumsakatva
Netra Roga
Netra Roga –) Drisht`igata
Netra Roga –) Drisht`igata –) Timira
Netra Roga –) Drisht`igata –) Timira –) Raktaja Timira
Netra Roga –) Drisht`igata –) Timira –) Saannipaatika Timira
Netra Roga –) Drisht`igata –) Timira –) Vaataja Timira
Netra Roga –) Sarvagata –) Adhimantha
Netra Roga –) Sarvagata –) Adhimantha –) Vaataja Adhimantha
Nidraanaas`ha
उरुस्तंभ
Paaka –) Naabhi Paaka
पाण्डु
Paars`hva S`hoola
Pid`akaa
Pid`akaa –) Avasthaa –) Badarasadris`ha Pid`akaa
Pittaja Vyaadhi
Pleehaa Roga
Prameha –) Avasthaa –) Pramehaja Vran`a
राजयक्ष्मा
Raajayakshmaa –) Avasthaa –) Amsa S`hoola
Raajayakshmaa –) Avasthaa –) Paars`hva S`hoola
Raajayakshmaa –) Avasthaa –) Peenasa
Raajayakshmaa –) Avasthaa –) S`hirahs`hoola
रक्तपित्त
Raktapitta –) Adhoga Raktapitta –) Gudagata Raktapitta
Raktapitta –) Adhoga Raktapitta –) Mootragata Raktapitta
S`haitya
S`halya –) Asthinasht`a
S`halya –) Pranasht`a S`halya
शीतपित्त
S`hiroroga
S`hiroroga –) Avasthaa –) Marma Bheda
S`hiroroga –) Avasthaa –) S`hirahs`hoola
S`hiroroga –) Kapaalagata S`hiroroga –) Arumshikaa
S`hiroroga –) Kapaalagata S`hiroroga –) Daarun`aka
S`hiroroga –) Kapaalagata S`hiroroga –) Paalitya
S`hiroroga –) Krimija S`hiroroga
S`hiroroga –) Vaataja S`hiroroga
S`hleepada
S`hoola
शोष
S`hosha –) Ekaanga S`hosha
शोथ
S`hukra Dosha
श्वास
S`hvaasa –) Avasthaa –) Grathita Kapha
S`hvitra
Sannipaata
Stambha
Stambha –) Baahu Stambha
Sthaanabhedena Graha –) Hanu Graha
Sthaanabhedena Graha –) Manyaa Graha
Sthaanabhedena Graha –) Prisht`ha Graha
Sthaanabhedena Graha –) S`hiro Graha
Sthaanabhedena S`hoola –) Anga S`hoola
Sthaanabhedena S`hoola –) Basti S`hoola
Sthaanabhedena S`hoola –) Hrid S`hoola
Sthaanabhedena S`hoola –) Jaanu S`hoola
Sthaanabhedena S`hoola –) Kan`t`ha S`hoola
Sthaanabhedena S`hoola –) Kat`ee S`hoola
Sthaanabhedena S`hoola –) Kukshi S`hoola
Sthaanabhedena S`hoola –) Prisht`ha S`hoola
Sthaanabhedena S`hoola –) S`hirah S`hoola
Sthaanabhedena S`hoola –) Urah S`hoola
Sthaanabhedena S`hoola –) Vrishan`a S`hoola
Sthaanabhedena S`hoola –) Yoni S`hoola
स्थौल्य
Stree Roga –) Avasthaa –) Raja Kshaya
Stree Roga –) Mood`hagarbha
Stree Roga –) Mood`hagarbha –) Mood`hagarbha Nirharan`a Pas`hchaat
Stree Roga –) Mood`hagarbha –) Mood`hagarbha Nirharan`a Pas`hchaat S`hoola
Stree Roga –) Raktapradara
Stree Roga –) Sagarbhaavasthaa
Stree Roga –) Sagarbhaavasthaa –) Kikvisa
Stree Roga –) Sootikaa Roga
Stree Roga –) Stanya Dusht`i –) Pittaja
Stree Roga –) Stanya Dusht`i –) Vaataja
Stree Roga –) Yonivyaapad
Stree Roga –) Yonivyaapad –) Avasthaa –) Stabdha Yoni
Stree Roga –) Yonivyaapad –) Avasthaa –) Uttaana + Unnata + S`hoona + Sasphot`a + Sas`hoola Yoni
Stree Roga –) Yonivyaapad –) Avasthaa –) Yoni S`hotha
Stree Roga –) Yonivyaapad –) Kaphajaa
Stree Roga –) Yonivyaapad –) Pittalaa
Stree Roga –) Yonivyaapad –) Upaplutaa
Stree Roga –) Yonivyaapad –) Vaatalaa
Stree Roga –) Yonivyaapad –) Viplutaa
स्वरभेद
Svarabheda –) Pittaja Svarabheda
Svarabheda –) Vaataja
Trishn`aa (Pipaasaa)
Trishn`aa (Pipaasaa) –) Madyaja / Paanaja
Udaavarta –) Mootra Nirodhaja
Udaavarta –) S`hukranirodhaja
उदर
Udara –) Jalodara
Udara –) Pittaja
Udara –) Pleehodara
Udara –) Vaataja
उदर्द
उन्माद
Unmaada –) Aagantuka
Unmaada –) Avasthaa –) Baala Rugn`a
Unmaada –) Nija
Unmaada –) Vaataja
Vaamanatva
Vaata Sanga
वातरक्त
Vaatarakta –) Avasthaa –) Daaha
Vaatarakta –) Avasthaa –) Jvara + Daaha + Arti
Vaatarakta –) Avasthaa –) S`hoola
Vaatarakta –) Avasthaa –) Upadrava
Vaatarakta –) Avasthaa –) Vaatarujaa
Vaatarakta –) Kaphaadhika Vaatarakta
Vaatarakta –) Kaphaadhika Vaatarakta –) S`hopha + Gaurava + Kan`d`oo
Vaatarakta –) Raktaadhika Vaatarakta
Vaatarakta –) Tridoshaja
Vaatarakta –) Uttaana
Vaatarakta –) Vaataadhika Vaatarakta
वातव्याधि
Vaatavyaadhi –) Aakshepaka
Vaatavyaadhi –) Aavritavaata
Vaatavyaadhi –) Apataanaka
Vaatavyaadhi –) Apataanaka –) Niraamaavasthaa
Vaatavyaadhi –) Ardita
Vaatavyaadhi –) Asthigata Vaata
Vaatavyaadhi –) Avabaahuka
Vaatavyaadhi –) Avasthaa –) Adhonaabhigata Vaata
Vaatavyaadhi –) Avasthaa –) Baahus`hosha
Vaatavyaadhi –) Avasthaa –) Daarun`a
Vaatavyaadhi –) Avasthaa –) Lalla Jihvaa
Vaatavyaadhi –) Avasthaa –) Madhyagata Vaata
Vaatavyaadhi –) Avasthaa –) Manda Chankraman`a
Vaatavyaadhi –) Avasthaa –) Manda Medhas
Vaatavyaadhi –) Avasthaa –) Nirupastambhita Vaata
Vaatavyaadhi –) Avasthaa –) Nirupastambhita Vaata –) Ksheen`a Majjaa
Vaatavyaadhi –) Avasthaa –) Nirupastambhita Vaata –) Ksheen`a Oja
Vaatavyaadhi –) Avasthaa –) Nirupastambhita Vaata –) Ksheen`a S`hukra
Vaatavyaadhi –) Avasthaa –) Nirupastambhita Vaata –) Parvaasthigata Vaata
Vaatavyaadhi –) Avasthaa –) S`hoola (Arti)
Vaatavyaadhi –) Avasthaa –) Sandhirujaa
Vaatavyaadhi –) Avasthaa –) Sankocha
Vaatavyaadhi –) Avasthaa –) Skandhagraha
Vaatavyaadhi –) Avasthaa –) Vihvala Gati
Vaatavyaadhi –) Baadhirya
Vaatavyaadhi –) Baahugata Vaata
Vaatavyaadhi –) Baahya Aayaama
Vaatavyaadhi –) Ekaangavaata
Vaatavyaadhi –) Gridhrasee
Vaatavyaadhi –) Hanustambha
Vaatavyaadhi –) Indriyagata Vaata
Vaatavyaadhi –) Jaanugata Vaata
Vaatavyaadhi –) Kalaayakhanja
Vaatavyaadhi –) Kampa
Vaatavyaadhi –) Kampa –) Baahu Kampa
Vaatavyaadhi –) Kampa –) Greevaa Kampa
Vaatavyaadhi –) Kampa –) Paada Kampa
Vaatavyaadhi –) Kampa –) S`hira Kampa
Vaatavyaadhi –) Karn`as`hoola
Vaatavyaadhi –) Kat`eegata Vaata
Vaatavyaadhi –) Khallee
Vaatavyaadhi –) Khanja
Vaatavyaadhi –) Maamsagata Vaata
Vaatavyaadhi –) Majjaagata Vaata
Vaatavyaadhi –) Majjaasthigata Vaata
Vaatavyaadhi –) Manyaastambha
Vaatavyaadhi –) Medogata Vaata
Vaatavyaadhi –) Pakshavadha
Vaatavyaadhi –) Raktagata Vaata
Vaatavyaadhi –) Sandhigata Vaata
Vaatavyaadhi –) Sarvaangagata Vaata
Vaatavyaadhi –) Siraagata Vaata
Vaatavyaadhi –) Snaayugata Vaata
Vaatavyaadhi –) Tvaggata Vaata
Vaatavyaadhi –) Vrishan`agata Vaata
Valee
Vandhyatva
Vegaavarodhajanya Vyaadhi –) Chhardivegaavarodhajanya Vyaadhi
Vegaavarodhajanya Vyaadhi –) S`hukravegaavarodhajanya Vyaadhi
Vidradhi –) Pittaja Vidradhi
Vidradhi –) Raktaja Vidradhi
Vidradhi –) Vaataja
Visarpa –) Avasthaa –) Niraama Ksheen`a Kapha + Vaata Pitta Adhika
Visarpa –) Pittaja Visarpa
Visarpa –) Vaataja
Visha Roga –) Jangama Visha –) Keet`a Visha –) Vaataja
Visha Roga –) Jangama Visha –) Lootaa Visha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha –) Man`d`alina Sarpa Visha (Shasht`ha Vega)
Visha Roga –) Jangama Visha –) Vris`hchika Visha
Visha Roga –) Vaataja Visha Roga
Visha Roga –) Visha Prayoga –) Vishadooshita Spars`ha
Vishamaagni
व्रण
Vran`a –) Aagantuja (Sadyo) Vran`a
Vran`a –) Aagantuja (Sadyo) Vran`a –) Dagdha Vran`a –) Samyak Dagdha Vran`a
Vran`a –) Aagantuja (Sadyo) Vran`a –) Kshata Aagantuja Vran`a
Vran`a –) Avasthaa –) Kat`hina Vran`a
Vran`a –) Avasthaa –) Naad`ee Vran`a
Vran`a –) Avasthaa –) S`hoola
Vran`a –) Avasthaa –) Vishaja Vran`a
Vran`a –) Dusht`a Vran`a
Vran`a –) Dusht`a Vran`a –) Kusht`ha Vran`a
Vran`a –) Dusht`a Vran`a –) Pittaja Dusht`a Vran`a
Vran`a –) Dusht`a Vran`a –) Pittaraktaja Dusht`a Vran`a
Vran`a –) Dusht`a Vran`a –) Pramehaja Vran`a
Vran`a –) Dusht`a Vran`a –) Raktaja Dusht`a Vran`a
Vran`a –) Kaphaja Vran`a
Vran`a –) Pitta Raktaja Vran`a
Vran`a –) Pittaja Vran`a
Vran`a –) Raktaja Vran`a
Vran`as`hotha –) Avasthaa –) Kat`hina
Vran`as`hotha –) Avasthaa –) Mandarujaa
Vran`as`hotha –) Avasthaa –) Rujaa
Vran`as`hotha –) Avasthaa –) Sthira
Vran`as`hotha –) Avasthaa –) Vivarn`a
Vran`as`hotha –) Vishaja
वृद्धि
Vriddhi –) Aantraja
Vriddhi –) Aantraja –) Chirakaaree Aantra Vriddhi
Vriddhi –) Kaphaja
Vriddhi –) Medaja
Vriddhi –) Mootraja
Vriddhi –) Pittaja
Vriddhi –) Vaataja Vriddhi
Vyaapad –) Basti Vyaapad –) Basti Netra Vyaapad –) Vaatayuta Basti
Vyaapad –) Basti Vyaapad –) Nirooha Vyaapad:- Aadhmaana
Vyaapad –) Basti Vyaapad –) Nirooha Vyaapad:- Angaarti
Vyaapad –) Basti Vyaapad –) Nirooha Vyaapad:- Pravaahikaa
Vyaapad –) Basti Vyaapad –) Nirooha Vyaapad:- S`hirorti
Vyaapad –) Vamana Ayoga
Vyaapad –) Vamana-Virechana Vyaapad –) Aadhmaana
Vyaapad –) Vamana-Virechana Vyaapad –) Hridayopasaran`a
Vyaapad –) Vamana-Virechana Vyaapad –) Udaavarta
Vyaapad –) Vamana-Virechana Vyaapad –) Vaatas`hoola
Vyaapad –) Virechana Ayoga
Anarha Vyaadhi PrakaaraKaphaja Vyaadhi
Santarpan`ajanya Vyaadhi
Anarha Vyaadhiआमदोष
अजीर्ण
Jvara –) Avasthaa –) Nava Jvara
Anarha AvasthaaKapha Vriddhi
Mukhalepa Pas`hchaat
Nirooha Basti Pas`hchaat
Vaataatapika Rasaayana Sevana Pas`hchaat
Effect on DoshaKapha Vilayana
Vaataghna
Effect on DhaatuDhaatu Drid`hatva
Dhaatu Vardhaka
Maamsa Vardhana
Meda Vardhaka
Rakta Prasaadana
S`hukravardhaka
Effect on UpadhaatuTvak Daard`hyakara
Tvak Maardavakara
Tvak Prasaadana
Effect on MalaSvedakara
IndriyaDrisht`i Prasaadana
Indriya Prasaadaka
Effect on ManasMana Prasannatva
Effect on OjasOja Vardhaka
Other EffectAayushkara
Baala Angavardhaka
More InformationAbhyanga.htm

Last updated on April 22nd, 2021 at 06:58 am

आयुर्वेद बिरादरी से अनुरोध है कि आवश्यक संशोधनों के लिए मंत्रालय को webmanager-ayush@gov.in पर फीडबैक / इनपुट संप्रेषित करें।

फ़ॉन्ट आकार बदलें
Hindi