विषय सूची पर जायें

रक्तमोक्षण

Chikitsaa Karmaरक्तमोक्षण
Specific ClassificationAsht`avidha S`hastrakarma
रक्तमोक्षण
Visha Upakrama
Vran`a Upakrama
Instruments usedAlaabu Naad`ee Yantra
Ghat`ee Yantra
Jalaukaa
Kaacha
Kshaara
Nakha
S`hringa Naad`ee Yantra
Vriddhee Patra
KarmaBalya
S`hareera Daurgandhyahara
सौषधं
S`hoolapras`hamana
Varn`ya
Arha Vyaadhi PrakaaraRaktapradoshaja Vikaara
S`hukra Roga
Santarpan`ajanya Vyaadhi
Vaataja Vyaadhi
Arha Vyaadhiअग्निमांद्य
Amlodgaara
Angagaurava
अपची
अपस्मार
अर्बुद
Arbuda –) Kaphaja
Arbuda –) Medoja Arbuda
अरोचक
अर्श
Ars`ha –) Avasthaa –) Atyartha Nirgata + Doshapoorn`a
Ars`ha –) Avasthaa –) Snigdha Rooksha S`heeta Ushn`a Anupas`haya
Ars`ha –) Avasthaa –) Uchchhrita Kat`hina
Bhagandara –) Avasthaa –) Apakva Pid`akaa
भ्रम
Dhaatupradoshaja Vyaadhi –) Raktapradoshaja Vyaadhi
Gan`d`amaalaa
Granthi
Granthi –) Avasthaa –) Paakonmukha
Guhya Roga –) Upadams`ha
गुल्म
Gulma –) Gulma Prakaara –) Kaphaja Gulma
Gulma –) Gulma Prakaara –) Pittaja Gulma
Gulma –) Gulma Prakaara –) Pittaja Gulma –) Trishn`aa + Jvara + Daaha + S`hoola + Sveda + Agnimaardava + Aruchi
Gulma –) Gulma Prakaara –) Pittaja Gulma –) Vidaaha + S`hoola + Agnimaandya
Gulma –) Gulma Prakaara –) Vaataja Gulma –) Pitta Vriddhi + Santaapa
ज्वर
Jvara –) Aagantuja –) Abhighaataja
Jvara –) Avasthaa –) Raktadusht`i
Jvara –) Avasthaa –) Visarpa Nimittaja
Jvara –) Avasthaa –) Visphot`aka Jvara
Jvara –) Dosha Bheda – Jvara –) Sannipaataja Jvara –) Karn`amoola S`hotha
Jvara –) Dosha Bheda – Jvara –) Sannipaataja Jvara –) Vaata Sama Pitta Pradhaana Heena Kapha
Jvara –) Vishama
Jvara –) Vishama –) Chaaturthaka Jvara
Jvara –) Vishama –) Triteeyaka
कामला
Kan`d`oo
कर्ण रोग
Karn`a Roga –) Avasthaa –) Supti
Karn`a Roga –) Karn`apaaligata Roga
Kat`u Udgaara
Klaibya –) Dvajabhangaja
Klama
क्षुद्र रोग
Kshudra Roga –) Arumshikaa
Kshudra Roga –) Chippa
Kshudra Roga –) Jaalagardabha
Kshudra Roga –) Kot`ha
Kshudra Roga –) Mas`haka
Kshudra Roga –) Neelikaa
Kshudra Roga –) Nyachchha
Kshudra Roga –) Parivartikaa
Kshudra Roga –) Prasupti
Kshudra Roga –) Tilakaalaka
Kshudra Roga –) Utkot`ha
Kshudra Roga –) Valmeeka –) Na Ati Vriddha + Amarmaja
Kshudra Roga –) Vidaarikaa
Kshudra Roga –) Vyanga
कुष्ठ
Kusht`ha –) Dhaatugata –) Maamsagata
Kusht`ha –) Dhaatugata –) Medogata
Kusht`ha –) Dhaatugata –) Raktagata
Kusht`ha –) Dhaatugata –) Tvakgata
Kusht`ha –) Doshabhedena –) Pittaja
Kusht`ha –) Kshudra –) Charmadala
Kusht`ha –) Kshudra –) Dadru
Kusht`ha –) Kshudra –) Paamaa
Lavan`aasyataa
मद
Moorchchhaa
Mootra Roga –) Mootrakrichchhra
Mukha Roga –) Dantagata Roga
Mukha Roga –) Dantagata Roga –) Krimidanta
Mukha Roga –) Dantagata Roga –) Krimidanta –) Achala
Mukha Roga –) Dantamoolagata Roga
Mukha Roga –) Dantamoolagata Roga –) Dantapupput`a
Mukha Roga –) Dantamoolagata Roga –) Dantavesht`aka
Mukha Roga –) Dantamoolagata Roga –) S`heetaada
Mukha Roga –) Dantamoolagata Roga –) Sushira
Mukha Roga –) Dantamoolagata Roga –) Upakus`ha
Mukha Roga –) Galagata Roga –) Galagan`d`a
Mukha Roga –) Galagata Roga –) Galagan`d`a –) Kaphaja
Mukha Roga –) Galagata Roga –) Galagan`d`a –) Kaphaja : Svinna
Mukha Roga –) Galagata Roga –) Galagan`d`a –) Vaataja : Svinna
Mukha Roga –) Jihvaagata Roga
Mukha Roga –) Jihvaagata Roga –) Jihvaakan`t`aka –) Pittaja
Mukha Roga –) Jihvaagata Roga –) Upajihvikaa
Mukha Roga –) Kan`t`hagata Roga
Mukha Roga –) Kan`t`hagata Roga –) Ekavrinda
Mukha Roga –) Kan`t`hagata Roga –) Galavidradhi
Mukha Roga –) Kan`t`hagata Roga –) Kan`t`has`haalooka
Mukha Roga –) Kan`t`hagata Roga –) Rohin`ee
Mukha Roga –) Kan`t`hagata Roga –) Rohin`ee –) Pittaja Rohin`ee
Mukha Roga –) Kan`t`hagata Roga –) Rohin`ee –) Raktaja Rohin`ee
Mukha Roga –) Kan`t`hagata Roga –) Rohin`ee –) Vaataja Rohin`ee
Mukha Roga –) Osht`hagata Roga –) Osht`hakopa
Mukha Roga –) Osht`hagata Roga –) Osht`hakopa –) Kaphaja
Mukha Roga –) Osht`hagata Roga –) Pittaja
Mukha Roga –) Osht`hagata Roga –) Vaataja
Mukha Roga –) Sarvagata –) Mukhapaaka
Mukha Roga –) Sarvagata –) Pootyaasyataa
Mukha Roga –) Taalugata Roga
Naasaa Roga
Naasaa Roga –) Naasaapaaka
Naasaa Roga –) Pootinasya
Netra Roga
Netra Roga –) Avasthaa –) Ajakaajaata + S`hoola
Netra Roga –) Avasthaa –) Sthira Ghana S`hukra
Netra Roga –) Avasthaa –) Triteeya Pat`alagata Timira + Raaga
Netra Roga –) Drisht`igata –) Kaacha Roga
Netra Roga –) Krishn`agata
Netra Roga –) Krishn`agata –) S`hukra Netra Roga
Netra Roga –) S`huklagata –) Balaasagrathita
Netra Roga –) S`huklagata –) Siraaharsha
Netra Roga –) S`huklagata –) Sirotpaata
Netra Roga –) Sandhigata –) Pooyaalasa
Netra Roga –) Sandhigata –) Upanaaha
Netra Roga –) Sarvagata –) Abhishyanda
Netra Roga –) Sarvagata –) Abhishyanda –) Kaphaja Abhishyanda
Netra Roga –) Sarvagata –) Abhishyanda –) Pittaja Abhishyanda
Netra Roga –) Sarvagata –) Abhishyanda –) Raktaja Abhishyanda
Netra Roga –) Sarvagata –) Abhishyanda –) Vaataja Abhishyanda
Netra Roga –) Sarvagata –) Adhimantha
Netra Roga –) Sarvagata –) Adhimantha –) Kaphaja Adhimantha
Netra Roga –) Sarvagata –) Adhimantha –) Pittaja Adhimantha
Netra Roga –) Sarvagata –) Adhimantha –) Raktaja Adhimantha
Netra Roga –) Sarvagata –) Adhimantha –) Vaataja Adhimantha
Netra Roga –) Sarvagata –) Akshipaakaatyaya
Netra Roga –) Sarvagata –) Anyatovaata
Netra Roga –) Vartmagata –) Anjananaamikaa
Netra Roga –) Vartmagata –) Pakshmas`haata
Netra Roga –) Vartmagata –) Pittotklisht`a
Netra Roga –) Vartmagata –) Raktotklisht`a
Nidraadhikya
Pid`akaa
Pleehaa Roga
Prameelaka
Prameha –) Pittaja –) Raktameha
Pravaahikaa –) Avasthaa –) S`hoola
शीतपित्त
S`hiroroga
S`hiroroga –) Anantavaata
S`hiroroga –) Avasthaa –) S`hirahs`hoola
S`hiroroga –) Kapaalagata S`hiroroga –) Arumshikaa
S`hiroroga –) Kapaalagata S`hiroroga –) Daarun`aka
S`hiroroga –) Kapaalagata S`hiroroga –) Indralupta
S`hleepada
S`hleepada –) Kaphaja
S`hleepada –) Pittaja
S`hleepada –) Vaataja
शूकरोग
S`hooka Roga –) Kumbhika
S`hooka Roga –) Raktaarbuda
S`hooka Roga –) Spars`hahaani
S`hotha –) Sthaanabhedena –) Sarvaanga S`hotha
S`hvitra
Sanyaasa
Stree Roga –) Raktapradara
Stree Roga –) Stana Roga
Svarakshaya
Tamapraves`ha
Tandraa
Trishn`aa (Pipaasaa)
Udaavarta –) Chhardi Nirodhaja
Udara –) Pittaja
Udara –) Pleehodara –) Pittapradhaana
Udara –) Yakriddaalyudara –) Pittaja
उदर्द
उन्माद
वातरक्त
Vaatarakta –) Avasthaa –) Daaha
Vaatarakta –) Avasthaa –) Raaga
Vaatarakta –) Avasthaa –) S`hoola
Vaatavyaadhi –) Avabaahuka
Vaatavyaadhi –) Avasthaa –) Supti
Vaatavyaadhi –) Gridhrasee
Vaatavyaadhi –) Kampa
Vaatavyaadhi –) Majjaagata Vaata
Vaatavyaadhi –) Paadadaaha
Vaatavyaadhi –) Paadaharsha
Vaatavyaadhi –) Raktagata Vaata
Vaatavyaadhi –) S`hirogata Vaata
Vaatavyaadhi –) Sarvaangagata Vaata
Vaatavyaadhi –) Siraagata Vaata
Vaatavyaadhi –) Tvaggata Vaata
Vaatavyaadhi –) Vaatakan`t`aka
Vaatavyaadhi –) Vis`hvaachee
Vaivarn`ya
Vegaavarodhajanya Vyaadhi –) Chhardivegaavarodhajanya Vyaadhi
Vidaaha
विद्रधि
Vidradhi –) Aabhyantara Vidradhi
Vidradhi –) Kaphaja Vidradhi
Vidradhi –) Majjajaata
Vidradhi –) Pittaja Vidradhi
Vidradhi –) Raktaja Vidradhi
Vidradhi –) Vaataja
विसर्प
Visarpa –) Avasthaa –) Pittasthaanagata Saama Dosha
Visarpa –) Kaphavataja (Granthi Visarpa)
Visha Roga
Visha Roga –) Avasthaa –) Kat`hina S`hopha
Visha Roga –) Avasthaa –) Nasht`a Samdnya + Vivrita Netra + Bhagna Greeva
Visha Roga –) Avasthaa –) Pootimaamsa
Visha Roga –) Avasthaa –) Rujaa
Visha Roga –) Avasthaa –) Vaivarn`ya
Visha Roga –) Avasthaa –) Vishaja Vran`a
Visha Roga –) Digdha Viddha
Visha Roga –) Digdha Viddha –) Avasthaa – Pootimaamsa
Visha Roga –) Jangama Visha –) Chatushpaada –) Riksha Visha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Chatushpaada –) S`hrigaala Visha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Chatushpaada –) Tarakshu Visha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Chatushpaada –) Vyaaghra Visha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Lootaa Visha –) Avasthaa – Pootimaamsa
Visha Roga –) Jangama Visha –) Lootaa Visha –) Avasthaa: Dagdha Vran`a
Visha Roga –) Jangama Visha –) Lootaa Visha –) Avasthaa: Vran`a
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha –) Darveekara Sarpa Visha (Prathama Vega)
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha –) Raajimat Sarpa Visha ( Prathama Vega)
Visha Roga –) Jangama Visha –) Visrita Visha (100 Maatrottara)
Visha Roga –) Visha Roga :- Prathama Vega
व्रण
Vran`a –) Aagantuja (Sadyo) Vran`a –) Avasthaa –) Samrambha
Vran`a –) Aagantuja (Sadyo) Vran`a –) Ghrisht`a Aagantuja Vran`a
Vran`a –) Aagantuja (Sadyo) Vran`a –) Vidalita Aagantuja Vran`a
Vran`a –) Avasthaa –) Alpa Maamsyukta Vran`a
Vran`a –) Avasthaa –) Dhyaama Vran`a
Vran`a –) Avasthaa –) Kat`hina Vran`a
Vran`a –) Avasthaa –) Rakta Sraava
Vran`a –) Avasthaa –) S`hoola
Vran`a –) Avasthaa –) S`hotha
Vran`a –) Avasthaa –) Samrambha
Vran`a –) Avasthaa –) Styaana Rakta
Vran`a –) Avasthaa –) Vishaja Vran`a
Vran`a –) Avasthaa –) Vishama Vran`a
Vran`a –) Avasthaa –) Vivruta Vran`a
Vran`a –) Dusht`a Vran`a –) Vaataja Dusht`a Vran`a
Vran`a –) Vaataja Vran`a
Vran`as`hotha
Vran`as`hotha –) Avasthaa –) Aama
Vran`as`hotha –) Avasthaa –) Achirotpatita
Vran`as`hotha –) Avasthaa –) Pachyamaana Vran`as`hotha
Vran`as`hotha –) Avasthaa –) Rujaa
Vriddhi –) Aantraja
Vriddhi –) Pittaja
Vriddhi –) Raktaja
Vyaapad –) Linganaas`ha S`hastrakarma Vyaapad –) Netra Vedanaa + Raaga
Yakrit Dosha
Yakrit Dosha –) Yakrit Vriddhi
Arha AvasthaaDurbala
Kriddha
Anarha Vyaadhi PrakaaraVaataja Vyaadhi
Anarha Vyaadhiअजीर्ण
अर्श
अतिसार
छर्दि
ज्वर
कास
Napumsakatva
Netra Roga –) Avasthaa –) Timira + Raaga
Netra Roga –) Drisht`igata –) Timira
Netra Roga –) S`huklagata –) S`hukti
Netra Roga –) Sarvagata –) Amloshita / Amlaadhyushita
पाण्डु
रक्तपित्त
S`hiroroga –) Krimija S`hiroroga
S`hiroroga –) Vaataja S`hiroroga
शोष
S`hotha –) Sthaanabhedena –) Ekaanga S`hotha
S`hotha –) Sthaanabhedena –) Sarvaanga S`hotha
श्वास
उदर
Urahkshata
Vran`as`hotha
Anarha AvasthaaAbhra Kaala
Adhika Vyavaaya
Adhvahata
Ati Madyapaana
Ati S`heeta
Ati Svedana
Ati Ushn`a
Baala
Bheeru
Durbala
Garbhin`ee
Kris`ha
Langhita
Pravaata Hata
Rooksha S`hareera
Sootikaa
Vriddha
Vyavaaya Klaanta
Atiyoga Lakshan`aAti Raktasraava
Heenayoga Lakshan`aAsraava
Atyalpa Raktasraava
Vyaapad Lakshan`aDusht`a Viddha Siraa
Effect on DoshaKapha S`hodhana
Pitta S`hodhana
Effect on DhaatuRakta Dusht`ighna
Effect on UpadhaatuTvak Doshahara
IndriyaIndriya Prasaadaka
Effect on AgniAgni Vardhaka
Effect on ManasMana Prasannatva
Mana Tusht`ikara
Other EffectAas`huphalaprada
Aayushkara
Kleda Nirharan`a
Sukhakara
More InformationRaktamokshan`a.htm

Last updated on April 22nd, 2021 at 07:25 am

आयुर्वेद बिरादरी से अनुरोध है कि आवश्यक संशोधनों के लिए मंत्रालय को webmanager-ayush@gov.in पर फीडबैक / इनपुट संप्रेषित करें।

फ़ॉन्ट आकार बदलें
Hindi