विषय सूची पर जायें

उदर चिकित्सा

Reference:
C. Chi. 13, S. Chi. 14, A. H. Chi. 15, N. R. उदर

Introduction:
The disease is called उदर because of the bulging appearance of the abdomen. Distended abdomen is the cardinal symptom of the disease.

Saamanya Chikitsaa:

 • As all the types of उदर are considered to be TridoshajaTridosha Shamana Chikitsaa is indicated.
 • As Agnimaandya is the underlying cause of all types of Udara; Deepaneeya Chikitsaa is indicated in all the types of Udara.

Vaataja Udara
(Balavaan Rugn`a)

 1. Snehana
 2. Svedana
 3. Snaihika Virechana

After Snaihika Virechana, when the abdomen becomes Ksheen`a, abdomen should be wrapped tightly with a cloth. Such that there is no space left for Vaata to generate Aadhmaana.

Jalodara

Saamaanya Chikitsaa

S`hodhanaarha Rugn`a Nitya S`hodhana संसर्जन क्रम
Avirechya (Baala, Sukumaara, Durbala etc.) S`hamana
Shamana ChikitsaaVaatas`haamaka Basti, Abhyanga, Ksheera Prayoga

Vishesha Chikitsaa:

उदावर्त

 • Snehana
 • Svedana
 • Anuvaasana Basti

Sphuran`a, Aakshepa, Sandhi Asthi Paars`hva Prisht`ha Trika Arti, Deeptaagni, Baddavit`vaata, RookshaAasthaapana Basti

Pittaja Udara:

Balavaan Rugn`a: Virechana Samskaarita Ksheera Paana
Durbala Rugn`a: Anuvaasana Basti Ksheera Pradhaana Nirooha Basti

Kaphaja Udara:

 1. Snehana
 2. Svedana
 3. Virechana

संसर्जन क्रम with Kat`u Kshaara Yukta Anna, followed by Gomootra and Arisht`a Paana, Ayas Choorn`a, Kshaara and Taila Paana and other Kapha Naas`haka Chikitsaa.

Saannipaataja Udara (Dooshyodara) Chikitsaa:
Depending upon the predominance of Dosha,treatment comprises of the combination of Vaataja Udara, Pittaja Udara and Kaphaja Udara treatment guidelines .

Pleehodara:

 • Saamanya Chikitsaa:
  • Snehana
  • Svedana
  • Virechana
  • Aasthaapana Basti
  • Anuvaasana Basti

If no effect is seen after all the above treatments then Siraa Vyadha should be performed at the Vaama Baahu.(Koorpara Sandhhigata Siraa Vyadha)

 • Vishesha Chikitsaa:
 • Vaata Kapha Pradhaana:Agni Karma
 • Pitta Pradhaana:
  वमन
  Nirooha Basti (Ksheera Pradhaana)
  रक्तमोक्षण
  Ksheera Paana Jeevaneeya Gan`a Siddha Ghrita
  Deepaneeya Yoosha / Maamsa Rasa
 • Yakritodara Chikitsaa: Pleehodara Chikitsaa.

Siraavyadha should be done from the Dakshin`a Baahu

 • Baddhagudodara Chikitsaa:
  Svedana
  Teekshn`a Virechana
  Anuvaasana Basti
  Aasthaapana Basti
  Saaraka Anna
  S`hastra Karma is also indicated.
  Udaavartahara and Vaataghna Chikitsaa should be done.

Kshatodara / Chhidrodara:

Saamanya Chikitsaa:

Similar toKaphaja Udara except Svedana

Vishesha Chikitsaa:

 • If there is excessive accumulation of fluid in the abdomen then fluid tapping should be done.
 • S`hastra Karma is also indicated.

Jalodara Chikitsaa:

 • Aapa Dosha Haran`a
 • Restricted intake of fluids

Gomootrayukta Teekshn`a Kshaara & Aushadha Deepaneeya &Kaphagna Aahaara

Pathya –

 • Rasa-Kat`u, Tikta, Kashaaya
 • Gun`a-Laghu, Deepaneeya
 • Dhaanya-Yava,Shasht`ika S`haalee, Godhooma, Neevaara, Rakta S`haalee
 • S`haaka-Pat`ola, Punarnavaa, Kaaravellaka, S`higru Phala, Hareetakee, Aardraka, Saindhava, Taamboola, Yavakshaara, Las`hoona, Nis`hottara,Elaa, Braahmee,Vaastuka, S`harapunkhaa, Man`d`ookaparn`ee, Kaalas`haaka.
 • S`himbee- Mudga, Maasha, Kulattha
 • Dugdha-GoDugdha, Ajaa Dugdha,Usht`ra Dugdha, Maahisha Dugdha
 • Drava- Go Mootra, Ajaa Mootra,Usht`ra Mootra, Maahisha Mootra, Madhu, Madhura Takra, Eran`d`a Taila, Seedhu, Suraa, Aasava, Arisht`a, Madhookajanita Madya
 • Phala-Badara, Draakshaa, Mridveekaa, Ikshu, Kola
 • Kritaanna-JaangalaMaamsarasayukta Peyaa, Amla and Lavan`a Rasyukta Yoosha,Maamsa Rasa, Panchamoolasiddha Aahaara

Apathya-

 • Rasa-Lavan`a, Amla
 • Veerya- S`heeta
 • Gun`a/Karma-Guru, Abhishyandee, Vidaahee,Ushn`a, Rooksha, Atisnigdha, Pichchhila, Kshaara
 • S`hooka- Dvidala Dhaanya, Tila
 • S`haaka- S`haaka, Gud`a and Taila Yukta S`haaka
 • Maamsa-Aanoopa Maamsa, Auduka Maamsa
 • Dugdha-Dugdha, Dahi(In Prabhoota Matraa)
 • Drava-Jalapaana, Mahendra Parvatajanya Saritaa Jala
 • Other-Paisht`ika Bhakshya, Lavan`a, Divaasvaapa, Vyaayaama, Sneha, Dhoomapaana, Siraavyadha, Vamana, Maargakraman`a.

Search Anveshaka:
खोज करें Dravya, Kalpa, Aahaara, Vihaara, Chikitsaa Karma For

 • Indicated in Vyaadhi उदर
 • Adhikaara Udara
 • Karma Deepana, Rechana
 • Arha Vyaadhi Udara

Last updated on February 22nd, 2021 at 05:44 am

आयुर्वेद बिरादरी से अनुरोध है कि आवश्यक संशोधनों के लिए मंत्रालय को webmanager-ayush@gov.in पर फीडबैक / इनपुट संप्रेषित करें।

फ़ॉन्ट आकार बदलें
Hindi