विषय सूची पर जायें

मूर्च्छा चिकित्सा

Reference:
C.Su.24, S.U.46, A.H.Chi.7, N.R.Moorchchhaa

Introduction:
It is also known as fainting. It is caused by Pitta and Tama. Pitta is in dominance in all types of Moorchchhaa. It is of following types

 • Vaataja
 • Pittaja
 • Kaphaja
 • S`hon`itaja
 • Madyaja

Saamaanya Chikitsaa:

Pittaghna + Vaataghna
S`hamana

 • S`heeta Dravya
 • Lepa, Snaana, Vihaara,
 • रसायन

सौषधं

 • वमन
 • Virechana
 • रक्तमोक्षण
 • नस्य      

Aahaara

 • Madhuravarga Siddha Yoosha
 • Daad`ima
 • Shasht`ika
 • Rakta S`haalee
 • Yava
 • Ghrita        

Vihaara

 • S`heeta Seka
 • Man`i Dhaaran`a
 • S`heeta Vaayu Sevana

Aavasthika Chikitsaa

 • Prasakta Vega Avasthaa

Mukha-Naasaavarodhana (Close the orifice of mouth and nose) Followed by नस्यS`hamana

 • Based on the predominance of the Dosha the treatment should be adopted accordingly.
 • Satvaavajaya Chikitsaa should be adopted as and when necessary.
 • चिकित्सा Similar to – संन्यास in Pravridha Avasthaa

If this is due to विष, then विष चिकित्सा should be adopted.

Pathya

Rasa – Madhura 
Gun`a – Ushn`a Veerya, Ladhu, Teekshn`a
Dhaanya – Yava, Shasht`ika S`haalee, Lohita S`haalee
S`haaka – Pat`ola, Haritakee, Madhooka Pushpa, Tan`d`uleeyaka, Upodikaa, S`hveta Chandana, Karpoora
S`himbee – Mudga
Maamsa – Jaangala Maamsarasa
Dugdha – Godugdha, S`hatadhuata Ghrita, Puraan`a Ghrita
Drava – Naadeya Jala
Phala – Kushmaan`d`a, Kadalee, Daad`ima, Naarikela, Nimbuka, Parushaka, Amlikaaka
Kritaanna – Puraan`a Yava, Raktas`haalee, Mudga, Sateena Yoosha, Laajaa Mand`a, Raaga, Khaand`ava
अन्य  S`harkaraa, Dhoomapaana, Anjana, Nasya, Raktamokshan`a, Virechana, Vamana, Langhana, S`hatadhuata Ghrita Lepa

Apathya

Rasa – Kat`u
S`haaka – Patra S`haaka
Dugdha – Takra
अन्य  Viruddhaanna Sevana,Taambula, Dantadhaavana, Aatapa Sevana, Maithuna, Svedana, Mala Mootra Avarodha

Search Anveshaka
खोज करें Dravya, Kalpa Aahaara, Vihaara, Chikitsaa Karma for

Indicated in Vyaadhi Moorchchhaa
Rasa Madhura
Arha Vyaadhi – Moorchchhaa

Last updated on February 18th, 2021 at 09:32 am

आयुर्वेद बिरादरी से अनुरोध है कि आवश्यक संशोधनों के लिए मंत्रालय को webmanager-ayush@gov.in पर फीडबैक / इनपुट संप्रेषित करें।

फ़ॉन्ट आकार बदलें
Hindi