विषय सूची पर जायें

नस्य

Chikitsaa Karmaनस्य
Specific Classificationनस्य
Visha Upakrama
Vran`a Upakrama
Instruments usedAasana
Nasya Yantra
Sht`heevana Paatra
Vastra
KarmaApatyaprada
Balya
Brimhan`a
Chakshushya
Kes`hya
Medhya
Mukha Durgandhihara
पुंसवन
Pusht`ikrit
Sandnyaa Prabodhana
Sandnyaa Sthaapana
Snehana
Varn`ya
Vayasthaapana
Arha Vyaadhi PrakaaraOordhvajatrugata Vyaadhi
Arha Vyaadhiअग्निमांद्य
Apachee –) Dusht`a Apachee
अपस्मार
अर्बुद
अरोचक
Baala Roga –) Graha Roga
भग्न
Bhagna –) Avasthaa –) Oordhvajatriga Bhagna
भ्रम
छर्दि
Chhardi –) Avasthaa –) Chirapravritta + Dhaatukshaya + Vaatavriddhi
Daaha –) Sthaanabhedena –) Netra Daaha
Daaha –) Sthaanabhedena –) S`hirodaaha
Daaha –) Sthaanabhedena –) Sarvaanga Daaha
Gan`d`amaalaa
ग्रहरोग
Graha Roga –) Aasoora Graha
Graha Roga –) Bhoota Graha
Graha Roga –) Brahmaraakshasa Graha
Graha Roga –) Deva Graha
Graha Roga –) Raakshasa Graha
Graha Roga –) Raksho Graha
Graha Roga –) Uraga Graha
Graha Roga –) Yaksha Graha
Grahan`ee –) Saannipaatika
Greevaa Roga
हिक्का
हृद्रोग
Hridroga –) Avasthaa –) Marma Bheda –) S`hvasana Rodha
Hridroga –) Pittaja Hridroga
Hridroga –) Vaataja Hridroga
Jalasantraasa
ज्वर
Jvara –) Avasthaa –) Daaha
Jvara –) Avasthaa –) Jeern`a Jvara –) S`hiras`hoonyataa + Daaha + S`hirahs`hoola
Jvara –) Avasthaa –) Jeern`a Jvara –) S`hirogaurava + Indriya Jaad`ya + Aruchi
Jvara –) Avasthaa –) Kshataja
Jvara –) Avasthaa –) Niraama Jvara
Jvara –) Avasthaa –) S`hirahs`hoonyataa
Jvara –) Avasthaa –) S`hirogaurava + S`hirahs`hoola
Jvara –) Dosha Bheda – Jvara –) Kaphaja Jvara
Jvara –) Dosha Bheda – Jvara –) Sannipaataja Jvara –) Karn`amoola S`hotha
Jvara –) Vishama
कामला
कास
Kaasa –) Kaphaja Kaasa
Kaasa –) Kshataja Kaasa
Kaasa –) Kshayaja Kaasa
Kaasa –) Pittaja Kaasa
Kaasa –) Vaataja Kaasa
Kapha Roga
कर्ण रोग
Karn`a Roga –) Karn`abaadhirya
Karn`a Roga –) Karn`akan`d`oo
Karn`a Roga –) Karn`anaada
Karn`a Roga –) Karn`apaaka
Karn`a Roga –) Karn`apaaligata Roga –) Karn`a Pali S`hosha
Karn`a Roga –) Karn`apaaligata Roga –) Karn`a Tantrikaa
Karn`a Roga –) Karn`apratinaaha
Karn`a Roga –) Karn`as`hoola
Karn`a Roga –) Karn`as`hoola –) Kaphaja Karn`as`hoola
Karn`a Roga –) Karn`as`hoola –) Pittaja Karn`as`hoola
Karn`a Roga –) Karn`as`hoola –) Pittaja Karn`as`hoola –) Daaha
Karn`a Roga –) Karn`as`hoola –) Pittaja Karn`as`hoola –) Osha
Karn`a Roga –) Karn`asraava
Karn`a Roga –) Krimikarn`aka
Karn`a Roga –) Pootikarn`aka
Krathana
Krimi Roga
क्षतक्षीण
Kshaya
क्षुद्र रोग
Kshudra Roga –) Gandhanaama
Kshudra Roga –) Gardabhikaa
Kshudra Roga –) Indravridhhaa
Kshudra Roga –) Irivellikaa
Kshudra Roga –) Jaalagardabha
Kshudra Roga –) Kakshaa
Kshudra Roga –) Mukhadooshikaa
Kshudra Roga –) Neelikaa
Kshudra Roga –) Raajikaa
Kshudra Roga –) Tilakaalaka
Kshudra Roga –) Visphot`aka
Kshudra Roga –) Vivrita
Kshudra Roga –) Vyanga
कुष्ठ
मद
Madaatyaya
Mahaadoshaja Vikaara –) Divaa Svaapaja
Mahaadoshaja Vikaara –) Uchcha / Ati Bhaashyaja
Mala Sanga
Mood`havaata
Moorchchhaa
Mukha Roga
Mukha Roga –) Dantagata Roga
Mukha Roga –) Dantagata Roga –) Chala
Mukha Roga –) Dantagata Roga –) Dantaharsha
Mukha Roga –) Dantagata Roga –) Krimidanta
Mukha Roga –) Dantagata Roga –) Krimidanta –) Chala Krimidanta
Mukha Roga –) Dantagata Roga –) S`heetadanta
Mukha Roga –) Dantamoolagata Roga
Mukha Roga –) Dantamoolagata Roga –) Adhimaamsa
Mukha Roga –) Dantamoolagata Roga –) Dantanaad`ee
Mukha Roga –) Dantamoolagata Roga –) Dantapupput`a
Mukha Roga –) Dantamoolagata Roga –) Dantavaidarbha
Mukha Roga –) Dantamoolagata Roga –) Dantavesht`aka
Mukha Roga –) Dantamoolagata Roga –) S`heetaada
Mukha Roga –) Dantamoolagata Roga –) Sushira
Mukha Roga –) Dantamoolagata Roga –) Upakus`ha
Mukha Roga –) Galagata Roga –) Galagan`d`a
Mukha Roga –) Galagata Roga –) Galagan`d`a –) Kaphaja
Mukha Roga –) Galagata Roga –) Galagraha
Mukha Roga –) Galagata Roga –) S`haalooka
Mukha Roga –) Jihvaagata Roga
Mukha Roga –) Jihvaagata Roga –) Jihvaakan`t`aka –) Pittaja
Mukha Roga –) Jihvaagata Roga –) Upajihvikaa
Mukha Roga –) Kan`t`hagata Roga –) Ekavrinda
Mukha Roga –) Kan`t`hagata Roga –) Rohin`ee
Mukha Roga –) Kan`t`hagata Roga –) Rohin`ee –) Kaphaja Rohin`ee
Mukha Roga –) Kan`t`hagata Roga –) Rohin`ee –) Vaataja Rohin`ee
Mukha Roga –) Osht`hagata Roga –) Kaphaja
Mukha Roga –) Osht`hagata Roga –) Khan`d`ausht`ha
Mukha Roga –) Osht`hagata Roga –) Osht`hakopa –) Kaphaja
Mukha Roga –) Osht`hagata Roga –) Vaataja
Mukha Roga –) Sarvagata –) Arbuda
Mukha Roga –) Sarvagata –) Mukhapaaka
Mukha Roga –) Sarvagata –) Mukhapaaka –) Vaataja
Mukha Roga –) Sarvagata –) Pootyaasyataa
Mukha Roga –) Taalugata Roga –) Galas`hun`d`ikaa
Naasaa Roga
Naasaa Roga –) Apeenasa
Naasaa Roga –) Avasthaa –) Ghraan`a Naas`ha
Naasaa Roga –) Bhrams`hathu
Naasaa Roga –) Deepta
Naasaa Roga –) Kshavathu
Naasaa Roga –) Naasaa Sraava
Naasaa Roga –) Naasaapaaka
Naasaa Roga –) Naasaarbuda
Naasaa Roga –) Naasaars`ha
Naasaa Roga –) Naasaas`hosha
Naasaa Roga –) Peenasa
Naasaa Roga –) Peenasa –) Avasthaa –) Dusht`a Peenasa
Naasaa Roga –) Peenasa –) Avasthaa –) Pakva Peenasa
Naasaa Roga –) Peenasa –) Kaphaja Peenasa
Naasaa Roga –) Peenasa –) Vaataja Peenasa
Naasaa Roga –) Pootinasya
Naasaa Roga –) Pooyas`hon`ita
Naasaa Roga –) Pooyas`hon`ita –) Paaka + Daaha + Rookshataa
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Avasthaa –) Nava
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Avasthaa –) Pakva Ghana Pratis`hyaaya
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Kaphaja Pratis`hyaaya
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Kaphaja Pratis`hyaaya –) Pakva Mukta Ghana Medonibha Kapha
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Pittaja Pratis`hyaaya
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Pittaja Pratis`hyaaya –) Pakva Pittaja Pratis`hyaaya
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Raktaja Pratis`hyaaya
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Saannipaataja Pratis`hyaaya
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Vaataja Pratis`hyaaya
Naasaa Roga –) Put`aka
Napumsakatva
Netra Roga
Netra Roga –) Avasthaa –) Kaphaja Linganaas`ha S`hastrakarma Pas`hchaat S`hoola + Raaga
Netra Roga –) Avasthaa –) Netra Abhighaata – Sadya
Netra Roga –) Avasthaa –) Nimna S`hukra
Netra Roga –) Avasthaa –) Pravriddha Pakshmarodha
Netra Roga –) Avasthaa –) Sthira Ghana S`hukra
Netra Roga –) Drisht`igata –) Amlavidagdha Drisht`i
Netra Roga –) Drisht`igata –) Dhoomara / Dhoomadars`hee
Netra Roga –) Drisht`igata –) Kaacha Roga
Netra Roga –) Drisht`igata –) Naktaandhya
Netra Roga –) Drisht`igata –) Ooshn`avidagdha Drisht`i
Netra Roga –) Drisht`igata –) Pittavidagdha Drisht`i
Netra Roga –) Drisht`igata –) Timira
Netra Roga –) Drisht`igata –) Timira –) Kaphaja Timira
Netra Roga –) Drisht`igata –) Timira –) Pittaja Timira
Netra Roga –) Drisht`igata –) Timira –) Raktaja Timira
Netra Roga –) Drisht`igata –) Timira –) Saannipaatika Timira
Netra Roga –) Drisht`igata –) Timira –) Samsargaja Timira
Netra Roga –) Drisht`igata –) Timira –) Vaataja Timira
Netra Roga –) Pat`ala Roga
Netra Roga –) Pittaja
Netra Roga –) S`huklagata –) Arma
Netra Roga –) S`huklagata –) Balaasagrathita
Netra Roga –) S`huklagata –) Siraaharsha
Netra Roga –) S`huklagata –) Sirotpaata
Netra Roga –) Sarvagata –) Abhishyanda
Netra Roga –) Sarvagata –) Abhishyanda –) Pittaja Abhishyanda
Netra Roga –) Sarvagata –) Abhishyanda –) Raktaja Abhishyanda
Netra Roga –) Sarvagata –) Abhishyanda –) Vaataja Abhishyanda
Netra Roga –) Sarvagata –) Adhimantha
Netra Roga –) Sarvagata –) Adhimantha –) Raktaja Adhimantha
Netra Roga –) Sarvagata –) Adhimantha –) Vaataja Adhimantha
Netra Roga –) Sarvagata –) Akshipaakaatyaya
Netra Roga –) Sarvagata –) S`hushkaakshi Paaka
Netra Roga –) Vaataja
Netra Roga –) Vartmagata
Netra Roga –) Vartmagata –) Kaphotklisht`a
Netra Roga –) Vartmagata –) Krichchhronmeelana
Netra Roga –) Vartmagata –) Pakshmas`haata
Nidraadhikya
उरुस्तंभ
पाण्डु
Paars`hva S`hoola
Pittaja Vyaadhi
राजयक्ष्मा
Raajayakshmaa –) Avasthaa –) Amsa S`hoola
Raajayakshmaa –) Avasthaa –) Dosha Samsarga
Raajayakshmaa –) Avasthaa –) Kaasa
Raajayakshmaa –) Avasthaa –) Paars`hva S`hoola
Raajayakshmaa –) Avasthaa –) S`hirahs`hoola
रक्तपित्त
Raktapitta –) Oordhvaga Raktapitta –) Ghraan`agata + S`huddha Rakta Sraava
Raktapitta –) Oordhvaga Raktapitta –) Karn`agata Raktasraava
Raktapitta –) Oordhvaga Raktapitta –) Mukhagata Raktasraava
Raktapitta –) Oordhvaga Raktapitta –) Naasaagata Raktasraava
Raktapitta –) Oordhvaga Raktapitta –) Netragata Raktasraava
S`hiroroga
S`hiroroga –) Anantavaata
S`hiroroga –) Ardhaavabhedaka
S`hiroroga –) Avasthaa –) Marma Bheda
S`hiroroga –) Avasthaa –) S`hira Stambha
S`hiroroga –) Avasthaa –) S`hira Supti
S`hiroroga –) Avasthaa –) S`hirah Jaad`ya
S`hiroroga –) Avasthaa –) S`hirahs`hoola
S`hiroroga –) Avasthaa –) S`hirogaurava
S`hiroroga –) Kapaalagata S`hiroroga
S`hiroroga –) Kapaalagata S`hiroroga –) Daarun`aka
S`hiroroga –) Kapaalagata S`hiroroga –) Khaalitya
S`hiroroga –) Kapaalagata S`hiroroga –) Paalitya
S`hiroroga –) Kaphaja S`hiroroga
S`hiroroga –) Kaphaja S`hiroroga –) S`hirahs`hoola
S`hiroroga –) Krimija S`hiroroga
S`hiroroga –) Pittaja S`hiroroga
S`hiroroga –) Raktaja S`hiroroga
S`hiroroga –) S`hamkhaka
S`hiroroga –) S`hirah Kampa
S`hiroroga –) Sooryaavarta S`hiroroga
S`hiroroga –) Vaataja S`hiroroga –) Pitta Raktaanubandha
शोष
S`hosha –) Ekaanga S`hosha
S`hukra Dosha
श्वास
Samdnyaanaas`ha
Sannipaata
Sanyaasa
Skandharoga
Staimitya
Stambha
Stambha –) Danta Stambha
Stambha –) Greevaa Stambha
Stambha –) Prisht`ha Stambha
Stambha –) S`hira Stambha
Stambha –) Siraa Stambha
Sthaanabhedena Graha –) Hanu Graha
Sthaanabhedena Graha –) Manyaa Graha
Sthaanabhedena Graha –) Prisht`ha Graha
Sthaanabhedena Graha –) S`hiro Graha
Sthaanabhedena Graha –) Vaak Graha
Sthaanabhedena S`hoola –) Hrid S`hoola
Sthaanabhedena S`hoola –) Kan`t`ha S`hoola
Sthaanabhedena S`hoola –) S`hirah S`hoola
Stree Roga –) Sagarbhaavasthaa –) Dviteeya Maasa
Stree Roga –) Sagarbhaavasthaa –) Prasavakaala
Stree Roga –) Sagarbhaavasthaa –) Prathama Maasa
Stree Roga –) Sagarbhaavasthaa –) Triteeya Maasa
स्वरभेद
Svarabheda –) Pittaja Svarabheda
Tamapraves`ha
Trishn`aa (Pipaasaa)
Trishn`aa (Pipaasaa) –) Kaphaja
उन्माद
Unmaada –) Aagantuka
Unmaada –) Kaphaja
Unmaada –) Nija
Unmaada –) Pittaja
Unmaada –) Vaataja
Vaamanatva
Vaata Sanga
वातव्याधि
Vaatavyaadhi –) Apataanaka
Vaatavyaadhi –) Apatantraka
Vaatavyaadhi –) Ardita
Vaatavyaadhi –) Avabaahuka
Vaatavyaadhi –) Avasthaa –) S`hirogata Vaata
Vaatavyaadhi –) Baahugata Vaata
Vaatavyaadhi –) Gadgada
Vaatavyaadhi –) Hanugraha
Vaatavyaadhi –) Hanustambha
Vaatavyaadhi –) Kampa
Vaatavyaadhi –) Manyaagata Vaata
Vaatavyaadhi –) Manyaastambha
Vaatavyaadhi –) S`hirogata Vaata
Vaatavyaadhi –) Trikgata Vaata
Vaatavyaadhi –) Vis`hvaachee
Valee
Vandhyatva
Vegaavarodhajanya Vyaadhi –) Kshavathuvegaavarodhajanya Vyaadhi –) Apravartamaana Kshavathu
Visarpa –) Kaphavataja (Granthi Visarpa)
Visha Roga
Visha Roga –) Avasthaa –) Jihvaa Nirodha
Visha Roga –) Avasthaa –) Kan`t`ha Nirodha
Visha Roga –) Avasthaa –) Karn`a Nirodha
Visha Roga –) Avasthaa –) Naasaa Nirodha
Visha Roga –) Avasthaa –) Nasht`a Samdnya + Vivrita Netra + Bhagna Greeva
Visha Roga –) Avasthaa –) Netra Nirodha
Visha Roga –) Avasthaa –) S`hira Rujaa + Gaurava + Aalasya + Hanustambha + Galagraha
Visha Roga –) Avasthaa –) S`hira Sthita Visha
Visha Roga –) Avasthaa –) Visha Dooshita Kaphamaarga
Visha Roga –) Digdha Viddha
Visha Roga –) Dooshee Visha –) Dooshee Visha: Upadrava
Visha Roga –) Dooshee Visha –) Raktagata Dooshee Visha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Keet`a Visha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Lootaa Visha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha –) Darveekara Sarpa Visha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha –) Darveekara Sarpa Visha (Saptama Vega)
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha –) Darveekara Sarpa Visha (Triteeya Vega)
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha –) Man`d`alina Sarpa Visha ( Saptama Vega)
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha –) Man`d`alina Sarpa Visha (Shasht`ha Vega)
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha –) Raajimat Sarpa Visha
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha –) Raajimat Sarpa Visha ( Saptama Vega)
Visha Roga –) Jangama Visha –) Sarpa Visha –) Raajimat Sarpa Visha ( Shasht`ha Vega)
Visha Roga –) Jangama Visha –) Uchchit`anga
Visha Roga –) Jangama Visha –) Vris`hchika Visha
Visha Roga –) Kaphaja Visha Roga
Visha Roga –) Sthaavara Visha –) Sthaavara Visha – Saptama Vega
Visha Roga –) Sthaavara Visha –) Sthaavara Visha – Triteeya Vega
Visha Roga –) Sthaavara Visha –) Sthaavara Visha :- Shasht`ha Vega
Visha Roga –) Visha Prayoga –) Vishadooshita Anna
Visha Roga –) Visha Prayoga –) Vishadooshita Vaayu
Visha Roga –) Visha Prayoga –) Vishadooshita Vastra
Visha Roga –) Visha Roga – Asht`ama Vega
Visha Roga –) Visha Roga – Panchama Vega
व्रण
Vran`a –) Aagantuja (Sadyo) Vran`a –) Bhinna Aagantuja Vran`a –) Netraabhighaata Netra Abhinna Lambita Avasanna
Vran`a –) Avayava Bheda –) Netra Vran`a
Vyaapad –) Basti Vyaapad –) Nirooha Vyaapad:- Oordhvapraapti –) S`hirasthita Dosha
Vyaapad –) Basti Vyaapad –) Nirooha Vyaapad:- S`hirorti
Anarha Vyaadhiअजीर्ण
Jvara –) Avasthaa –) Nava Jvara
कास
Naasaa Roga –) Pratis`hyaaya –) Avasthaa –) Nava
श्वास
Visha Roga
Anarha AvasthaaAnuvaasita
Apatarpita
Baala
Bhukta
Dravapaana Pas`hchaat
Garbhin`ee
Jalapaana Pas`hchaat
Kriddha
Kshudhita
Madyapaana Pas`hchaat
Matta
Moorchchhita
Paana Klaanta
S`hastra Dan`d`a Hata
S`hira Snaata
S`hokagrasta
S`hraanta
Snehaadi Paatukaama
Snehpaana Pas`hchaat
Sootikaa
Trishn`aarta
Vegaavarodhita
Virechana Pas`hchaat
Vriddha
Vyaayaama Klaanta
Vyavaaya Klaanta
Samyak Yoga Lakshan`aGaatra Laaghava
Indriya Prasannatva
Laaghava
Mana Prasannatva
Nidraa
S`hira Laghutva
Srotas S`huddhee
Atiyoga Lakshan`aIndriya Vibhrama
Kapha Sraava
S`hira S`hoola
Heenayoga Lakshan`aGaurava
Indriya Rookshataa
Kan`d`oo
Mukha Sraava
Naasaa Sraava
Netra Sraava
Roga Apras`hama
Vyaapad Lakshan`aDoshakshaya
Doshotkles`ha
Effect on DoshaDosha S`hodhana
Kapha S`hodhana
Kaphaghna
IndriyaIndriya Bala Vardhaka
Indriya Laaghava
Indriya Prasaadaka
Indriya Rochana
Svarya
Effect on ManasMana Prasannatva
Effect on Buddhi-Dhriti-SmritiBuddhi Vardhaka
Dhrit`i Vardhaka
Smriti Vardhaka
More InformationNasya.htm

Last updated on April 22nd, 2021 at 07:06 am

आयुर्वेद बिरादरी से अनुरोध है कि आवश्यक संशोधनों के लिए मंत्रालय को webmanager-ayush@gov.in पर फीडबैक / इनपुट संप्रेषित करें।

फ़ॉन्ट आकार बदलें
Hindi